MENY

Lær matematikk i arboretet

Visste du at du kan måle høyden på et tre ved hjelp av en kvist? Eller at du kan se Fibonaccis tallrekke i en furukongle? Alt dette og mye mer kan du teste ut i matematikkløypen UiS har laget til Rogaland Arborets 40-årsjubileum.

Rogaland Arboret er en av Norges største samlinger av busker og trær. Her får nå skoleelever og andre sjansen til å prøve seg på matematisk skogsarbeid. Som for eksempel å finne den omtrentlige alderen til løvtrær ved å multiplisere treets omkrets i centimeter med 4/10. I avsagde trær finner du alderen ved å telle årringer i stubben.

Bøy deg ned og plukk opp en furukongle så vil du se tallrekken den italienske middelalder-matematikeren Fibonacci er kjent for. Skjellene i konglen danner regelmessige spiraler. Noen dreier mot venstre og noen mot høyre. Teller du skjellene på hvert nivå, vil du se at de følger Fibonaccis tallrekke, «1,1,2,3,5,8,13,21…», der hvert nytt tall er summen av de to foregående. Mye i naturen, blant annet blomstenes kronblader, følger denne tallrekken.

Utematematikk
Matematikkløypen er laget av universitetslektor Inge Christ ved Universitetet i Stavanger (UiS), og er et eksempel på såkalt utematematikk. En temmelig ny pedagogisk metode hvor elever oppdager matematiske fenomen ved å gjøre oppgaver i naturen. Via diskusjoner knyttes oppdagelsene til matematikken. Målet er at elevene skal få en grunnleggende forståelse av matematiske fenomen.

Inge Christ har i flere år jobbet med utematematikk. Han er også med i EU-nettverket Fibonacci hvor deltakerne utveksler erfaringer innen utematematikk for å finne de beste metodene for å formidle praktisk matematikk.

- Alt er i bunn og grunn matematikk. Hele verden består av matematiske fenomen. Men for å få studentene og elever til å skjønne det må vi begynne med det konkrete, forklarer Christ som underviser lærerstudenter og lærere som tar etterutdanning ved UiS.

Lek med matematikk
- Jeg har veldig god erfaring med lærerstudenter som skjønner dette poenget og som går ut i skolen og leker inn matematikken hos elevene sine. Det er viktig å gjøre det så enkelt at alle elevene henger med og samtidig så spennende at også de som kan en del, synes det er kjekt, sier Christ.

Å se ting i praksis og å visualisere er kjernen i utematematikk.

- Hjernen lagrer mye lettere bilder enn tekst. Det må vi benytte oss av når vi skal formidle et fag mange synes er teoretisk og vanskelig, sier Inge Christ.

Husk historier
Christ mener alt i matematikken kan visualiseres. Også formler.

- En enkel metode for å lære matematiske formler er å lage en historie rundt leddene i formelen. Jo villere og mer usannsynlig du gjør historien, desto bedre, for da blir den lettere å huske, sier han.

Mål treet
Og dersom du lurte på hvordan du finner høyden på et tre, så har Christ også oppskriften på det: Ta en halv meter lang rett kvist og lag et merke A på kvisten 30 centimeter fra toppen og et merke B 3 centimeter over det første merket.

Stå så et stykke unna og sikt på treet mens du holder pinnen på strak arm. Finn stedet der siktelinjen fra toppen av kvisten treffer toppen av treet samtidig som siktelinjen fra A treffer roten på treet. Stå på samme sted og sikt langs B.

Be en medhjelper finne punktet hvor siktelinjen treffer trestammen. Marker dette punktet og mål avstanden ned til bakken. Denne avstanden er en tiendedel av høyden på treet. Gang med ti, og vips, så har du høyden på treet.