MENY

Lærer om vold i familien

En tverrfaglig tilhørerskare er denne uken samlet i Kjell Arholms på Universitetet i Stavanger for å lære mer om vold mot barn. Foreleserne er fremtredede ekspertise fra Senter for Krisepsykologi i Bergen.

Prosjektet ”Samtale med barn” er en forelesningsrekke som går over tre dager. I salen sitter andre- og tredjeårsstudenter fra barnvernspedagogutdanningen og andreårsstudenter fra sosionomutdanningen, samt fagansatte. Også fosterforeldre under opplæring og Barnevernstjenesten i Stavanger er tilstede.

Den profilerte psykologen Magne Raundalen åpnet mandag med å forelese om vold mot små barn. Han mener at denne volden er utbredt, men at den har havnet i skyggen av andre typer overgrep, som i dag har høyere prioritet.

- På 1970-tallet ble det plutselig et veldig fokus på barnemishandling i Norge. Inspirasjonen kom fra amerikanske forskere som ble oppmerksom på beinskjørhet hos barn, som følge av uforklarlige og urapporterte benbrudd i tidlig alder. Forskningen resulterte i sentre for barnemishandling. I norske barnehager og på helsestasjoner ble det i dette tiåret etablert aktive rapporteringsrutiner. Blåmerker skulle rapporteres. Denne oppmerksomheten finnes ikke i dag, sier Raundalen.

Han etterlyser en større innsats for å dokumentere omfanget av mishandlingen, men er glad for forslaget om at straff skal følge alvorlighetsgrad. Raundalen mener økt kartleggingskunnskap er viktig for alle skal jobbe med barn i fremtiden, og at ansatte ved barnehagene og familievernkontorene må bli flinkere til å registrere mulige tilfeller av barnemishandling.

Livstruende skader
I sommer gikk avdelingsoverlege Jens Grøgaard ved Ullevål universitetssykehus ut med tall som sa at kun en tiendedel av tilfellene av barnemishandling blir oppdaget. Grøgaard fortalte at sykehusene får inn barn med livstruende skader som følge av vold i hjemmet.

- Hva da med de tilfellene som ikke blir oppdaget?, spør Raundalen, og understreker at dette er et stort sosialt problem.

- Min definisjon av et stort sosialt problem er når det er for stor avstand mellom hvordan ting er og hvordan de burde være. Når avstanden blir for stor, kan vi ikke leve med det. I dag skjer det alvorlige tilfeller av barnemisbruk som ikke oppdages.

Forventninger
Raundalen forklarer deler av familievolden med at privatsfæren i dag er mer lukket og at ikke alle makter å innfri egne forventninger til familielykke. Han mener samlivskursene som tilbys, hjelper folk å justere forventningene, og derfor fungerer forebyggende.

- Når livet ikke blir som planlagt og språk ikke strekker til, tyr noen til vold. Vold mot barn skyldes avmakt. Slik får man det som man vil, sier Raundalen.

Han er ellers glad for at forskningen på dette feltet ser ut til å styrkes.

- Det har i årevis vært et motsetningsforhold mellom kvinner og barn som voldsofre i forskningen. Nå ser det ut til at vi får en revitalisering av barneforskningen, spår Raundalen.

Andre forelesere denne uken er Trygve A. Børve og Unni Heltne fra Senter for Krisepsykologi i Bergen denne uken, og Svein Arild Vis fra Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge.