MENY

- Lærerik og spennende USA-tur

UiS-rektor Aslaug Mikkelsen er tilbake i Stavanger etter en spennende reise til USA. Der besøkte hun blant annet University of Houston og hadde møte med representanter fra University of Houston System, St. Thomas University og Rice University.

- På grunn av lange vennskapsbytradisjoner mellom Stavanger og Houston og fordi mange av våre støttespillere i olje- og gassektoren er etablert i begge byer, er det viktig å vurdere om vi kan utvide og samarbeide mer systematisk enn det vi gjør i dag med universitetene der, sier Mikkelsen.

Stavanger-delegasjonen til Houston besto av sentrale aktører fra forskning, regionsutvikling og politikk. Hovedmålet var å etablere og utvikle kontakten mellom UiS og IRIS med tilsvarende universitets- og forskningsmiljø i Houston.

Ønsker utveksling
- Mange av universitetene i området, inkludert Texas A&M og Austin Texas, som jeg ikke rakk å besøke, scorer høyt på internasjonale rankinger og er også åpne for samarbeid der det er kvalitet i forskning og undervisning, sier hun, og legger til at det ble lagt føringer for å kunne etablere samarbeidsavtaler.

- Universitetene som vi besøkte ønsker mer internasjonal erfaring hos egne studenter. Derfor er det spesielt stor interesse for joint masterprogram, og her er Stavanger aktuell som samarbeidspartner.

Besøkte Rice University
På reisen lærte Mikkelsen blant annet mye om Rice University, som er et lite, men svært velrenommert universitet.

- Rice University har om lag 4000 studenter, men dobbelt så mange lærere som oss. De ønsker å utvide antall studenter med noen tusen. Mye er forskjellig fra vårt system. Blant annet betaler de lærernes lønn for bare ni måneder. Lærerne må selv skaffe forskningsmidler eller inntekter fra konsulentarbeid for de siste månedene, sier Mikkelsen, som nevner at NTNU blant annet har som mål at faglig ansatte skal ta inn like mye eksterne midler som utgiftene til sin egen lønn.

- På Rice University skiller de mellom professional masters og masters of science. Professorene har mellom to og 12 PhD-studenter. Bare 5 prosent av de som tar master of science velger å ikke ta phd-grad. Master- og PhD-studentene jobber på professorenes prosjekter, sier hun og fortsetter:

- Professorene retter bare selve eksamensarbeidene, mens det er studentassistenter som har den løpende mappeevalueringen. De studentene som ikke ønsker en slik forskningskarrierevei tar professional masters, der det legges stor vekt på praksis og bredde i ferdighetene. Dette skillet mellom professional masters og masters of science var også tydelig på de andre universitetene.

Ingen fasitsvar
- Med referanse til vår egen debatt og strategi og organisering, så lærte jeg også at det ikke finnes noe fasitsvar på størrelse og hvor homogene fakultet og institutt bør være. St. Thomas University definerer seg ikke som noe forskningsinstitutt og har svært bredt definerte fakulteter, forteller UiS-rektoren.

- Når det gjaldt organisering var University of Houston Systems spesielt interessant med tanke på vår egen Stjernø-debatt.