MENY

Lærerstudentene vil til Stavanger

Det har i år vært en økning langt over landsgjennomsnittet på de fleste av UiS sine lærerutdanninger. – Det viser at våre lærerutdanninger er attraktive og at lærerstudenter vil til Stavanger, sier dekan Elaine Munthe.

Bildet viser studenter Det har vært mange flere søkere til UiS sine lærerutdanninger. Foto: Elisabeth Tønnessen.

Mens de fleste lærerutdanningsinstitusjonene over hele landet sliter med å rekruttere nok søkere til grunnskolelærerutdanningene, opplever Universitetet i Stavanger i år en markant økning.

Oppgang i Stavanger, nedgang nasjonalt

På landsbasis har grunnskolelærerutdanningen for 1.-7.-trinn en nedgang på 11,0 prosent, mens det ved UiS har vært en økning på 5,2 prosent sammenlignet med i fjor. Det har også vært en økning på 26,0 prosent på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn deltid.

 – Det er veldig gledelig at vi rekrutterer godt i Stavanger, og at det er flere og flere studenter som vil bli lærer i de viktige tidlige årene i skolen. Det er synd at det ikke er en generell oppgang nasjonalt, for dette er en viktig utdanning til et viktig yrke, sier Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet.

Også grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn matematikk har en stor økning på 41 prosent, og Mastergradstilbud innen utdanningsvitenskap for lærerstudenter, har også økt søking til kroppsøving og matematikk. 

Lektorutdanning og PPU er populært

Lektorutdanning i humanistiske fag har 3 primærsøkere per studieplass, mens antall søkere til lektorutdanning med realfag er oppe i 3,9 søkere per plass.

I det lokale opptaket hadde fakultetet i år over 2000 søkere og i gjennomsnitt 4,3 søkere per studieplass. Dette er en oppgang på 36 prosent fra i fjor. Spesielt stor økning er det på Praktisk Pedagogisk-Utdanning (PPU). På PPU heltid er det 718 primærsøkere og en økning på 60 prosent fra i fjor, mens det på PPU deltid er 535 primærsøkere og en økning på hele 92 prosent – noe som utgjør henholdsvis 11,0 og 7,1 primærsøkere per studieplass. PPU musikk og dans har også en gledelig økning med 2,9 primærsøkere per plass.

– At lærerutdanningene ved UiS nå opplever en stor økning, skyldes også at vi har dyktige lærere og et godt samarbeid med skolene og barnehagene i denne regionen. Vi har digital kompetanse som et satsingsområde. Vi vil utdanne faglig sterke lærere med solid profesjonsforankring, sier dekan Elaine Munthe.

Andre fag i vinden

Men det er ikke bare lærerstudiene som har en økning i antall søkere ved Det humanistiske fakultet. Det er oppgang i de fleste av fakultetets studier i Samordna Opptak, både i antall søkere per studieplass og i totalt antall søkere. Det er også flere studenter som velger seg til nordisk årskurs og fordypning i år enn tidligere. Hele 73,5% flere har valgt årskurset ved UiS.

– Dette er fantastisk gode nyheter, sier Munthe. Nordisk og norsk har vært underprioritert de seneste årene, og kanskje er dette en indikasjon på at trenden snur? Vi håper at de nye studentene vil fortsette sine studier i nordisk hos oss. De kan ta både mastergrad og doktorgrad her.

Godt lagspill

Det humanistiske fakultet opplever også en økning i søknader til kunst og håndverk, engelsk og historie. I tillegg har bachelor i dans har 17 prosent flere primærsøkere. Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet er svært fornøyd med de gode søkertallene.

 – Det er et lagspill å få til gode studier som studenter ønsker å ta. Dyktige lærere og forskere er en forutsetning, men vi trenger et helt apparat til å ta imot studenter, sørge for god informasjon og støtte studenter underveis i studieløpet.  Nå gleder vi oss til å ta imot alle de nye studentene til høsten, sier hun.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Elisabeth Tønnessen