MENY

Læreryrket og fagkunnskap

Temaområdet Skole og læring arrangerte seminar om læreryrket. Hva slags fagkunnskap må lærere ha for å undervise i et fag?

Hva må lærere forstå som er annerledes enn det andre yrkesgrupper forstår innenfor et fag som for eksempel matematikk? Hva må lærere kunne i tillegg til å kunne regne selve oppgaven?

Slike spørsmål om hva slags fagkunnskap lærere bruker og har bruk for er et spørsmål som stadig flere forskere interesserer seg for. Svar på slike spørsmål vil gjøre det mer mulig å si noe om hva som er det spesielle for lærerprofesjonen og kan dermed bidra til utvikling av profesjonskunnskap for lærere.

Dette var tema for et tre-dagers seminar arrangert av temaområdet ”Skole og Læring” ved Universitetet i Stavanger, og det tiltrakk seg deltakere fra UiS, UiA, HiBodø og andre. Dr. Geoffrey Phelps fra University of Michigan var seminarleder. Han presenterte arbeidet som forskergruppen han er en del av har arbeidet med over mange år. Deltakerne fikk innsikt i utvikling av teori om læreres profesjons-faglige kunnskap i matematikk og i hvordan det ble arbeidet med utvikling av måleinstrumenter for å måle slik kunnskap. Den siste dagen arbeidet gruppen med oversettelse og drøfting av oppgaver som blir brukt til å måle læreres profesjons-faglige kunnskap i matematikk.

Dersom du ønsker å vite mer om dette arbeidet, kan du lese mer her – eller du kan ta kontakt med temaleder for ”Skole og læring” : Elaine Munthe.