MENY

Læringsmiljøprisen for 2012 til Peter Schwarz

Prosjektleder Peter Schwarz har fått læringsmiljøprisen 2012 for arbeidet med mentorprogrammet ved Norsk Hotellhøgskole ved UiS. Mentorprogrammet skaffer studenter ved Hotellhøgskolen karrierementorer.

Mentorprogrammet ved Norsk Hotellhøgskole (NHS) ble startet opp høsten 2010 etter initiativ fra Peter Schwarz og ble til i nært samarbeid med tidligere studiekoordinator Ingebjørg Solvig ved NHS. Studenter som er inne i de siste årene på hotell- og reiselivsledelse kan søke om å få en mentor med ledererfaring fra hotell- og reiselivsnæringen.

Student og mentor møtes jevnlig gjennom året. I tillegg arrangeres det et faglig kurs for studenter og mentorer i løpet av året. Programmet har vist seg å være en stor suksess.

Gode tilbakemeldinger
- Vi får mange kjekke tilbakemeldinger og det er hyggelig å registrere at studenter og mentorer har gjensidig nytte av hverandre. Mentorene kan hjelpe studentene til å finne retningen de ønsker på karrieren sin og råd om hvordan de skal nå dit de ønsker, samtidig som studentene kommer med tanker og ideer som mentoren kanskje ikke hadde tenkt på, forteller Peter Schwarz som til daglig jobber i strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved UiS. Han mottok prisen som er på 30.000 kroner og et diplom under velkomstseremonien for et nytt studieår tirsdag.

- Det er fantastisk kjekt å få denne prisen, særlig fordi det er studentene som har foreslått meg, sier Schwarz.

Unikt tilbud
Den årlige læringsmiljøprisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av læringsmiljøet ved institusjonen.

Juryen sier i sin begrunnelse for tildelingen at mentorprogrammet ved Norsk Hotellhøgskole benytter en metode for læring som er unik ved at det fremhever en fellesinnsats av studentenes innsats og engasjement for læring med næringslivets evne og vilje til å dele sin erfaring og kunnskap med fremtidige ansatte og ledere i arbeidslivet. Samarbeidet student- mentor får også innvirkning på faglærere som må ta hensyn til den kunnskapen studentene i mentorprogrammet tilegner seg. Tilbudet tilrettelegger også for kunnskapsdeling og nye læringsformer.

Så langt er mentorprogrammet ved NHS det eneste mentorprogrammet ved UiS, men Schwarz tror at tilbudet også kan være interessant for andre studieretninger ved UiS.

- Etter hvert håper vi å kunne utvide tilbudet, sier han.