MENY

Læringsmiljøprisen til dramaprosjekt

Læringsmiljøprisen 2011 er tildelt prosjektet ”Å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramastudenter”. Prosjektet ledes av Anna Songe-Møller.

Det var under årets avspark for de ansatte ved UiS i dag at førstelektor Anna Songe-Møller ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk mottok læringsmiljøprisen – et diplom og 30 000 kroner.

– Dette var veldig kjekt. Særlig med tanke på det tragiske som skjedde i Oslo og på Utøya i sommer, er det flott at prisen går til et prosjekt som dette - som nettopp handler om å snakke med hverandre og bryte ned barrierer, sa en gledelig overrasket prosjektleder etter å ha mottatt prisen fra prorektor Tor Hemmingsen.

– Gjennom prosjektet vil vi bryte ned fordommer ved å skape teater sammen. Vi lar etnisk norske ungdommer og lærerstudenter få sette seg inn i hvilke problemer innvandrere og flyktninger møter i det norske samfunnet. Og så sette vi problemene i scene, forteller Songe-Møller.

– Samtidig får innvandrere og flyktninger sjansen til å bli godt kjent med etnisk norsk ungdom. De får kontakt med hverandre og mange holder kontakten etterpå, sier hun.

Pedagogisk nytenkning
I begrunnelsen fra Læringsmiljøutvalget heter det at prosjektet representerer nytenkning både faglig og pedagogisk innenfor sitt felt, men også sosialt og i et samfunnsperspektiv med måten prosjektet knytter sammen lærerstudenter ved UiS (som i all hovedsak er etnisk norske, og morgendagens nye lærere) og innvandrere og flyktninger. Prosjektet gir således pedagogikk som metode en helt ny form.

Læringsmiljøutvalget ved UiS mener dramaprosjektet representerer alternative læringsformer, og at det er et spennende prosjekt som kan videreføres til andre utdanninger ved UiS.

Bruker forumteater
Prosjektet har form som såkalt forumteater, der teaterkunsten først oppstår i møte med publikum. Tilskuerne blir en helt sentral del av teaterforestillingen gjennom at problemer som innvandrere og flyktninger opplever settes i scene. En slik scene kan være på en buss, i en butikk, på et advokatkontor.

– Dette er et prosjekt som handler om frykt og mistillit på den ene siden og tillit og kjærlighet på den andre. Målet er å bryte ned frykten og mistilliten, sier Songe-Møller, som har fått mange gode tilbakemeldinger på prosjektet fra studentene som har deltatt.

”Å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Interkulturell kommunikasjon mellom innvandrere og dramastudenter” er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Oslo og Akershus ved Karin B. Bjerkestrand.
 
Les også:
Drama som konfliktløysar
Lidenskap for drama