MENY

Læringsmiljøprisen til Tuan Williams

Tuan Williams er en god mentor og motivator for alle IKT-studenter på Universitetet i Stavanger. For innsatsen tildeles han Læringsmiljøprisen 2015.

Tuan Williams -Det er spesielt å stå foran generalsekretæren i Flyktninghjelpen og bli minnet på hvor godt vi har det, sa Tuan Williams i sin takketale. Han kom til Norge som båtflyktning på 1980-tallet.

Sjefingeniør Tuan Williams ved Institutt for data- og elektroteknikk er en sentral person i bygging av nettverk mellom akademia, studenter og næringsliv. Williams inkluderende væremåte og hans sterke bidrag til godt samarbeid mellom linjeforeningene ISI og LED, og det lokale næringslivet, trekkes fram i begrunnelsen for prisen. Dette samarbeidet har resultert i nye, gode arrangementer for bedre læringsmiljø for studentene.

-Å skape et godt læringsmiljø handler om noe så enkelt som et ønske om å bidra for andre, sa Williams i sin takketale.

Han fortsatte: -For at et ungt universitet som vårt skal lykkes med å drive fram et enda bedre læringsmiljø, handler det mye om å møte studentene der de er. Å vise dem støtte - og engasjere oss i deres aktiviteter betyr mye for studentene. Videre får vi mye mer igjen ved å ta oss tid til å bli kjent med dem.

Verdig vinner
Prisen ble delt ut på årsfesten ved UiS, torsdag 29. oktober, av rektor Marit Boyesen. Den består av 30.000 kroner og et diplom. Boyesen la vekt på at godt læringsmiljø er et satsingsområde for universitetet og at Tuan Williams er en verdig vinner av prisen.

Williams har vært pådriver for oppstarten av IKT-dagen, som er en næringslivsmesse innen IKT-fagene, samt IT-dagene, som er et arrangement for alle UiS-studenter. Dette er to levedyktige arrangementer som inviterer til faglig og sosialt samhold blant studentene, og som knytter relasjoner til næringslivet.

Ved semesterstart har Williams årlig hatt ansvar for mottaket av alle nye studenter innen IKT-studiene, som i år er i overkant av 200 personer. Han har tatt et spesielt ansvar for linjeforeningene ISI og LED ved å arrangere sosiale sammenkomster for styrene i disse foreningene, og ved å starte et fotballag som deltok i Fibercupen, et veldedighetsarrangement til støtte for Kreftforeningen.

Rekruttering av jenter
Tuan har vært med på mange rekrutteringstiltak og har blant annet arrangert «jentedagen» med fokus på rekruttering av jenter til teknologifag. Han er flink til å promotere og profilere studenter i forbindelse med rekruttering til IKT-studiene.

Den årlige læringsmiljøprisen har som formål å gi anerkjennelse til miljøer eller enkeltpersoner ved Universitetet i Stavanger som lykkes i å legge forholdene spesielt godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig, pedagogisk og sosial innsats eller ved annen spesiell innsats for tilrettelegging av læringsmiljøet ved institusjonen. Prisen deles ut årlig, og det er styret ved UiS som innstiller vinneren.

Tekst: Benedicte Pentz