MENY

Lars Helle er Årets foreleser - igjen

UiS-studentene har for andre gang kåret Lars Helle til Årets foreleser.

Helle er førstelektor ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Bak kåringen står Studentorganisasjonen StOr, som i år fikk inn 53 nominasjoner. Nesten 1000 studenter stemte på sin favorittforeleser, hvorav rundt ti prosent av stemmene gikk til Helle. Nestleder i StOr, Anne Marte Aasen, forstår godt at han er populær.

- Jeg har selv hatt Lars Helle som foreleser og synes han er helt topp. Han er sterk faglig, klarer å engasjere og fremstår som veldig stødig. Samtidig gir han mye av seg selv og kommer ofte med eksempler fra hverdagslivet som han fletter inn i det faglige, forteller Aasen.

Arena for fortolkning
Selv tror Helle at hans lange erfaring kommer godt med.

- Det er en god opplevelse når du treffer noe hos studentene som får det til å gnistre litt i rommet, når det kommer spørsmål underveis og studenter tar med seg dette gode engasjementet arbeider videre og jobber med ”summeoppgaver” i grupper, sier han.

Helle mener at den viktigste hensikten med forelesningene er å skape en dypere forståelse for lærestoffet.

- Forelesningen skal være en arena for fortolkning, der studentene møter lærestoffet på en annen måte enn i boka og hvor stoffet løftes. Det handler også om å hjelpe til med å se paralleller til materiale som er gjennomgått tidligere. Lærebøkene problematiserer ikke bestandig de etiske dilemmaene som ligger implisitt i teoriene, så dette er noe jeg legger stor vekt på når jeg foreleser, fortsetter han.

Pedagogikk og morderjakt

Han mener at det er en fordel for studentene å delta aktivt under forelesningene og at det lønner seg å stille forberedt. Noen kan imidlertid ha stort utbytte av også å lese stoffet etter selve undervisningen.

- Dette for å se om forelesningen har gitt dem noen nye perspektiv på lærestoffet, forklarer Helle.

Lars Helle er i tillegg en aktiv forfatter, og har en rekke faglige og skjønnlitterære utgivelser bak seg. Han har skrevet lærebøker, som Pedagogisk ordbok (sammen med Inge Bø), 2002, Rom for handling, 2006, og en trilogi om lærerrollen på grunnskolens ulike trinn. I hans krimromaner Når demningen brister (2004) og Den siste dagen (2006), kan vi følge politietterforsker Gunnar Holt på morderjakt i Stavangerområdet.