MENY

Larsen leder nasjonalt fagråd

Instituttleder Jens T. Larsen ved Institutt for musikk og dans er valgt til leder av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap (NRUM).

Fagrådet er etablert av Universitets- og høgskolerådet (UHR) som samarbeidsorgan for de musikkfaglige grunnenhetene under universitetenes fakulteter og for tilsvarende fagmiljø ved andre læresteder. Rådet er tilordnet Det nasjonale fakultetsmøtet for historisk-filosofiske fag. Det har en viktig rolle som drøftingsorgan og ikke minst som rådgiver overfor UHR, departement og medlemsinstitusjonene.

Solid samarbeid

NRUM er sammensatt av følgende institusjoner: Norges musikkhøgskole, Institutt for musikk ved NTNU, Griegakademiet ved UiB, Institutt for musikk ved HiA, Institutt for musikk og dans ved UiS, Avdeling for kunstfag ved HiTø, Institutt for musikk ved UiO og Operahøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Utøvende musikkutdanning i Norge har også solide internasjonale samarbeidsstrukturer både på nordisk og europeisk nivå blant annet gjennom organisasjonen AEC - Association of European Music Conservatories.