MENY

Ledelse og storulykkesrisiko

Ledelse og storulykkesrisiko er tema for et seminar som arrangeres av Petroleumstilsynet den 31. august i Stavanger Forum. Arrangementet skjer i samarbeid med Oljeindustriens Landsforening og Universitetet i Stavanger.

Granskning av industrielle storulykker fokuserer i hovedsak på tekniske forhold og menneskelige feilhandlinger som årsaker til ulykker, og mindre til organisatoriske mangler og svakheter.

På dette seminaret vil internasjonale forskere i risiko- og sikkerhetsfaget belyse ulike aspekter av lederskap og storulykkesrisiko. Sentrale ledere i bransjen vil gi sine synspunkter på tema.

Målet er å gi innblikk i forskning og praksis om ledelse og storulykkesrisiko for å rette oppmerksomheten mot temaet som berører lederskap og organisatoriske forhold. Ledelse og storulykkesrisiko er en av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer for 2010.

Målgruppen for seminaret er ledere, beslutningstakere, forskere og tilsynsmyndigheter, arbeidstaker- og arbeidsgiver-organisasjoner i petroleumsvirksomheten.

Som følge av stor pågang er seminaret flyttet til Stavanger Forum. Dermed er det plass til ytterligere 100 deltakere.

Les mer om seminaret og påmelding her