MENY

Legeforeningen vil ha utredet legeutdanning ved UiS

Legeforeningen ber Kunnskapsdepartementet se på muligheten for å etablere medisinstudium ved UiS. Rektor ønsker en utredning velkommen.

Bakgrunnen er at foreningen vil at flere leger skal utdannes i Norge, og at kapasiteten ved de fire utdanningsinstitusjonene i Norge er sprengt. Det skriver Næringsforeningen i Stavanger-regionen på sine nettsider.

 – Dette er en stor oppmuntring for oss som jobber for å få til en medisinerutdanning her i byen, sier Jan Olav Johannessen, faglig leder i Nettverket for Medisinske vitenskaper ved UiS.

Glad for bred støtte

Nettverket for Medisinske vitenskaper jobber nettopp med en etablering av en legeutdanning i Stavanger som et viktig mål.

– Vi er glade for støtten fra Legeforeningen. Dessuten har også Norsk medisinstudentforening gått ut med en støtte til vårt initiativ her i Stavanger, sier Jan Olav Johannessen, som er professor ved Universitetet i Stavanger og sjefslege ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Les også:
Legeforeningen vil ha utredet legeutdanning ved UiS (Næringsforeningen)

Jobber målrettet mot medisinstudier

Rektor Marit Boyesen er fornøyd med at Legeforeningen ber departementet om å utrede legestudier ved UiS.

– Medisinstudier ved UiS står høyt på vår ønskeliste. Vi samarbeider allerede tett med SUS om både helsefaglig utdanning og forskerutdanning, og vårt mål er å kunne ønske legestudenter velkommen på campus om få år, sier Boyesen.

Det nye sykehuset som skal bygges på campus vil støtte opp under UiS sin målsetting. Helse er et viktig satsingsområde for UiS. 1.august blir Det helsevitenskapelige fakultet etablert ved UiS.  

Tekst: Benedicte Pentz

Leger og sykepleiere i møte

Legeforeningen vil at flere leger skal utdannes i Norge. (Foto: Shutterstock)