MENY

Legger ikke ned årsstudiene i språk

Styret ved Universitetet i Stavanger har vedtatt å ikke legge ned årsstudiene i fransk, spansk og tysk. I stedet blir det nullopptak til disse studiene og dermed ikke opptak av nye studenter til høsten. Språktilbud skal også innarbeides i andre studier.

Forslaget, som ble fremmet av prorektor Egil Gabrielsen, ble enstemmig vedtatt av styret.

Vedtaket innebærer at bachelorprogrammene i tysk og fransk legges ned. Bachelor i spansk har aldri vært tilbudt. Det blir nullopptak i årsstudiene tysk, fransk og spansk. Det innebærer at de beholdes, men at det ikke tas opp nye studenter til høsten.

Det humanistiske fakultet må utarbeide en plan som ser på bruk av språkkompetansen i andre studieprogram ved UiS som vurderer samarbeid med Universitetet i Agder, Høgskolen i Telemark, etter- og videreutdanning og nettstudier. Planen legges frem på styremøtet i juni.

Her er ordlyden til forslaget som ble vedtatt:

1. Nedlegging av bachelor i fransk, tysk og spansk. Nullstilling av opptaket til årsstudier og fordypning i fransk, spansk og tysk. Fakultetet må utarbeide en plan for alternativ bruk av fremmespråk­kompetansen ved UiS som vurderer samarbeid med UiA og HiT, etter- og videreutdanning, nettstudier og eventuelt innpassing av språkstudier i andre studieprogram. Planen legges fram for styret i junimøtet.
2. Fakultetet pålegges å reorganisere og effektivisere sin samlede lærerutdanningsportefølje innenfor den vedtatte økonomiske rammen. Det utarbeides forslag til alternative måter å organisere fakultetet på som legges fram for styret i junimøtet.
3. Institutt for musikk og dans må øke sitt opptak av studenter i 2010 samt ta ansvaret for studietilbud i musikk i grunnskolelærerutdanningen.
4. Vurdere reduksjon av to årsverk i fakultetsadministrasjonen når punkt 1 og 2 er gjennomført.
 

Mer informasjon:
Språkfag opp i styret
Innkalling og saksdokumenter for styremøtet 12. februar 2010