MENY

Leif Værum Larsen til minne

Institutt for musikk og dans har mistet en profilert pedagog og god kollega. I påskeuken og fullstendig uventet kom meldingen om at instituttets trombonelærer, Leif Værum Larsen, døde av hjertesvikt mandag 6. april. Han ble 60 år gammel. Med ham er en engasjert og dyktig medarbeider og forkjemper for regionens musikkliv gått bort.

Leif Værum Larsen ble tilsatt som timelærer ved Rogaland musikkonservatorium allerede i 1977, senere som høgskolelektor og deretter som universitetslektor i fast deltidsstilling. Til daglig var han solotrombonist i Stavanger Symfoniorkester.
Leif vil huskes som en av landets mest profilerte trombonepedagoger, og tromboneklassen ved musikkutdanningen i Stavanger har hatt et godt rykte på seg. Leif har formet flere dyktige kandidater som nå arbeider som musikere i profesjonelle symfoniorkestre, korps og storband, og han står bak utdanningen av et stort antall dyktige messingpedagoger som har betydd mye for norsk musikkopplæring.

Leif var en person som brydde seg om sine kollegers ve og vel. Han bidro på de ansattes vegne i forskjellige råd og utvalg, et engasjement han bevarte like til det siste. Få musikere og musikkpedagoger har gjennom så mange år påtatt seg så mange og viktige tillitsverv på toppen av en krevende musikerjobb og lærergjerning. Han hadde en rekke tillitsverv i Musikernes fellesorganisasjon, som kommunalpolitiker og som leder av ulike stiftelser og nå sist som styreleder i Ungdomssymfonikerne. Han sørget for å være på et bredt spekter av arenaer hvor han kunne tale kulturlivets sak.

Han var resultatorientert og som regel sterk og klar i talen. Med sin lange erfaring som fagforeningsrepresentant var han mang en gang en utfordrende motpart ved forhandlingsbordet, men alltid med en målsetting om å finne gode løsninger både for ansatte og for arbeidsgiver.

Leif hadde store vyer for Bjergsted, og hans bidrag til realiseringen av Bjergstedvisjonen var betydelig. Det er svært trist at han ikke får være med på de neste fire årene, som vil innebære et større orkester i nytt konserthus, etablering av MDD-linjen med sin nye skolebygning, samt ny kulturskole.

Institutt for musikk og dans har mistet en god og avholdt kollega, og regionen har mistet en særdeles visjonær kulturarbeider.
Våre tanker går til den nærmeste familien – til konen Tove og barnene Leif Kyrre og Katrine. Vi på instituttet vil huske Leif i takknemlighet for den han var både som fagperson, kollega og venn. Vi lyser fred over Leifs minne.

På vegne av ansatte på Institutt for musikk og dans
Jens Torolf Larsen, Instituttleder