MENY

Lektorutdanning skal sikre rekruttering til skolen

Universitetet i Stavanger tar sikte på å utdanne lektorer i humanistiske fag fra høsten 2010. Slik vil universitetet bidra til at den videregående skolen får nok lektorer.

Mange lektorer i de videregående skolene i Rogaland nærmer seg pensjonsalder, men det utdannes i dag ikke nok nye lektorer til å dekke fremtidens behov. Det planlagte femårige lektorprogrammet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap skal sikre rekrutteringen innen språk, historie og religion.
Også i dag kan studentene velge fagkombinasjoner ved universitetet som gir lektorkompetanse, men med det nye programmet kortes studietiden ned fra seks til fem år.

Spennende fagkombinasjoner
Institutt for kultur- og språkvitenskap har i vinter besøkt de fleste videregående skolene i Rogaland og presentert planene. Avgangselevene oppfordres i studieåret 2009–2010 til å søke de eksisterende bachelorprogrammene i språk, historie og religion. Dermed får de muligheten for innpassing når lektorprogrammet starter opp høsten 2010. I det nye programmet velger studentene to undervisningsfag og får praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) integrert.

Gode betingelser
Instituttleder Marie Smith-Solbakken lover mange spennende fagkombinasjoner.
– Velger du engelsk og historie, får du amerikansk litteratur og «I have a dream» på pensum. Og tenk på den omfattende kunnskapen du får ved å kombinere historie og tysk eller historie og fransk. I den videregående skolen møter du dessuten engasjerte elever som har valgt å ha nettopp ditt fag, sier Smith-Solbakken og legger til at lektorer har gode betingelser, med en startlønn på over 380 000.

Karrieremuligheter
UiS-rektor Aslaug Mikkelsen mener at universitetet med dette tar ansvar og bidrar til å møte en viktig samfunnsutfordring.
– Lektorprogrammet vil sikre nye, gode lærere. Programmet er funksjonelt sammensatt for å dekke behovet i skolen, med fordypninger som sikrer bredde og dybde. Studentene gis definerte karrieremuligheter, sier hun.
Initiativet fra UiS ønskes velkommen av direktøren for utdanning i Rogaland, Magne Nesvik. Han tror at rekrutteringen vil bli vanskeligere år for år.

Lektormangel
– Om kort tid vil vi mangle lektorer. Vi ønsker motiverte lærere som er glade i jobben sin. Fra vår side er det dessuten ønskelig at flest mulig av de som rekrutteres, har mastergrad, sier Nesvik, som selv har kommet med innspill og samarbeider med UiS i forbindelse med de nye planene.
Kunnskapsdepartementet gjorde i vinter en spørreundersøkelse om læreryrket. Den viste at 16 prosent av unge som er aktuelle for høyere utdanning synes læreryrket er attraktivt. Det går fram av en pressemelding om undersøkelsen.

Les mer om lektorprogrammet her

Slik søker du studieplass ved UiS