MENY

Leseopplæring fra dag 1

Stian leser med tryllestav. Benedikte går bokstavveien til en R. Halve 1 B skriver KU med seg selv. Og Maren skriver hemmelig skrift på PC. Kan dette være lesetrening? Lesesenteret har laget en rekke filmer som presenterer ulike måter å gripe fatt i lese- og skriveopplæring på 1. trinn.

Produkt fra forskere som ikke har kontakt med virkeligheten? Lange artikler som gir tungt teoretisk bakgrunnsstoff? – Nei da. Korte filmer med konkrete klasseromssituasjoner der lærere benytter seg av ulike metoder. Praktisk? – Ja. – Dette kan benyttes direkte. Se filmen, plukk opp tipsene og bruk det.

”Kunnskapsløftet” innebærer et større fokus på leseopplæringen på 1. trinn og større oppmerksomhet på lesing som grunnleggende ferdighet. Da L97 ble innført het det at en skulle utnytte leken fra barnehagen som en læringsressurs. Bente Hagtveit viser i rapporten ”Klasserommets praksisformer etter Reform 97” at leken fra barnehagen og lese- og skriveopplæringen fra skoletradisjonen ikke har smeltet sammen til en bevisst metodikk.

”- Filmene viser lek som fremmer læring. Målet er å vise hvordan en kan integrere lek i læringen, - og å integrere læring i leken”, sier Universitetslektor ved Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger Anne Håland. ”- Filmene inneholder også fagkommentarer som gir veiledning, begrunnelser og bakgrunnsstoff til de forskjellige situasjonene.”

”- Å tilegne seg lese- og skrivekunsten handler om å oppdage; - å oppdage at bokstavene representerer lyder, at det jeg sier har et visuelt uttrykk i skrift og ikke minst å oppdage hva vi bruker skriften til”, sier Håland og forklarer videre: ”- Elevene har startet disse oppdagelsene når de begynner på skolen. Lærerens oppgave blir å stimulere og legge til rette for nye skriftspråklige utfordringer.”

Det er Håland, som sammen med Anne Brit Andreassen og Liv Stuestøl, alle fra Lesesenteret som står bak filmene. Produksjonen er gjort i samarbeid med Nettbasert Opplæringsplattform (NettOp) ved UiS.

”- Filmene er ment som en idekilde og en appetittvekker, og kan brukes av lærere i forberedelse av egen undervisning. Filmene er også ment å stimulerer lærernes refleksjoner rundt egen undervisning: hvorfor gjør vi slik i klasserommet?” avslutter Håland.

Les mer og se filmene her.