MENY

Livsstilsforskning i Norge og Frankrike

Sosiolog Lennart Rosenlund ved UiS har sammen med sine norske og franske forskerkolleger fått støtte fra Forskningsrådet til prosjektet Social Differentiation and Lifestyles. I prosjektet skal det forskes på sosiale forskjeller og livsstil i de to landene.

De to forskergruppene skal utvikle et analytisk rammeverk med utgangspunkt i den modellen for sosiale forskjeller som Bourdieu i sin tid anvendte i La Distinction. Boka til Bourdieu er en av de mest leste og siterte bøkene i moderne sosiologi.

Forskningsrådet støtter prosjektet med midler til forskningsopphold i Frankrike for den norske forskergruppen. De norske forskerne får dermed dekket utgiftene til opphold og reise en uke i 2011 og en uke i 2012.

Den norske forskergruppen består av koordinator for prosjektet Lennart Rosenlund, som er professor ved institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS, førsteamanuensis Johs. Hjellbrekke fra Universitetet i Bergen (UiB), samt PhD-student Vegard Jarness og professor Olav Korsnes, også de fra UiB.

Fra Frankrike deltar de anerkjente forskerne Frédéric Lebaron fra Université de Picardie Jules Verne, Brigitte Le Roux fra Université René Descartes og François Denord fra Centre de sociologie européenne. Flere av de franske forskerne arbeidet tett sammen med Bourdieu i siste delen av hans liv.

Bidrar i ny bok
UiS-professoren er også aktuell på en annen arena. I boka Klassebilder - Ulikhet og sosial mobilitet i Norge, bidrar Rosenlund med et kapittel om kulturelt forbruk og sosiale klasser.

Sammen med Annick Prieur bruker han surveydata fra 2004 om kulturelt forbruk i Aalborg i Danmark, en by som kan sies å stå midt i en forandring fra industrisamfunn til vitenssamfunn.

I kapittelet Danske distinksjoner viser de to forfatterne hvordan smak og kulturelt forbruk også i dag i stor grad er strukturert av sosiale bakgrunnsforhold. De tar utgangspunkt i den modellen for sosiale forskjeller som Bourdieu i sin tid anvendte i La Distinction.

Boka Klassebilder tilbyr en oppdatert introduksjon til klassebegrepet og en samlet presentasjon av nyere norsk klasseforskning. Bidragene i antologien ser blant annet klasse i lys av, og sammen med, andre viktige sosiale dimensjoner som etnisitet og kjønn.

Boka er utgitt på Universitetsforlaget. Redaktører er Kenneth Dahlgren og Jørn Ljunggren.

Les også:
Stavanger à la Bourdieu