MENY

Løfter fram glemte krigshelter

Historieprofessor Torgrim Titlestad ved Universitetet i Stavanger tar i sin siste bok et kraftig oppgjør med forestillingen om at den norske motstandsbevegelsen ble født på rikspolitisk elitenivå i Oslo.

Titlestads nye bok har tittelen Frihetskampen i Norge– og historikerne som sviktet og kom ut 9. april.

Da folk som Max Manus, Jens Christian Hauge og Gunnar Sønsteby startet sin motstandskamp, hadde allerede unge kvinner og menn på Vestlandet tatt opp kampen – anført av den myteomspunnede NKP-lederen Peder Furubotn.

Historieforfalskning
Men etter krigen stod Furubotns motstandsarbeid i veien for Arbeiderpartiets mulighet til å skape en mytologi omkring sin egen helterolle i 1940.

I boken påviser Titlestad hvordan norsk krigshistorieskriving har vært preget av en sentrumsmodell og den kalde krigen. Historien er blitt forfalsket ved fortielse og fusking med offentlige rettsdokumenter.

UiS-historikeren mener at motstandsbevegelsens historie nå må skrives på nytt, frigjort fra den kalde krigen.

– For mye politikk
– Dagens historie er skapt av det politiske systemet i Oslo etter 1949 og hendelser har blitt vurdert etter om de fant sted nær hovedstaden eller ikke. Det er nå på høy tid å koble inn historien fra resten av landet.

– Slik kan anonyme helter få den plassen de fortjener i krigshistorien. Dessuten blir det en mye mer spennende historie, mener Titlestad.

Den kalde krigen
Han peker blant annet på at helter etter viktige kamper i Narvik og resten av Nord-Norge har blitt oversett når historien skulle skrives.

Titlestad mener også at den kalde krigen har satt sitt preg på motstandshistorien og at dette har rammet kommunisten Furubotn.

– Furubotn har ikke fått den æren han fortjener for sitt omfattende og hemmelige motstandsarbeid på grunn av sin politiske tilhørighet. Dermed har sentralt motstandsarbeid i Bergen ikke bare havnet i skyggen.

– Det har blitt fortiet, også av dem man ikke skulle forvente det av, nemlig historikere, sier Titlestad.

Torgrim Titlestad har tidligere skrevet flere bøker om motstandskampen i Norge under Den andre verdenskrig, og biografier om Peder Furubotn. Han var også en av de første vestlige historikerne som fikk tilgang til de hemmelige Stalin-arkivene i Moskva på tidlig 1990-tall.