MENY

Logopediens dag 2009

I samarbeid med Lesesenteret inviterer Statped Vest, avdeling sør, til markering av Logopediens dag den 6. mars 2009 på Universitetet i Stavanger. Temaet er barn med flerspråklig erfaring, med vekt på utenlandsadopterte barn.

I samarbeid med Lesesenteret inviterer Statped Vest, avdeling sør, til markering av Logopediens dag.

Tid: 6. mars kl. 12-15
Sted: Hagbart Line-huset, Universitetet i Stavanger, rom A124 (auditoriet ved siden av kantinen)

Tema: Barn med flerspråklig erfaring, med vekt på utenlandsadopterte barn
Foreleser: Førsteamanuensis, dr. art. Åse Kari H. Wagner

Foredraget varer til kl. 14, og det blir anledning til å snakke med fagpersoner fra Statped Vest og Lesesenteret i etterkant av foredraget.

Den europeiske logopedorganisasjonen CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthop-honistes-Logopèdes de l’Union Européenne) har utpekt den 6. mars til den europeiske dagen for logopedi. Datoen 6.mars er dagen for CPLOL’s tilblivelse. Meningen er å markere denne dagen hvert år den 6. mars i Europa for å spre kunnskap om hva logopeder gjør og hvilke grupper som behøver vår hjelp.

Velkommen!