MENY

Luca Del Villano disputerer

Luca Del Villano disputer til ph.d.-graden med avhandlingen ”Studier om nedbrytbare kinetiske hydratinhibitorer” torsdag 17. desember ved Universitetet i Stavanger.

Et av tiltakene for å opprettholde en høy produksjon av olje i Nordsjøen er å utvikle de mange små feltene som allerede er oppdaget. Dette krever lønnsomme produksjonsløsninger.

En av de største utfordringene er hindring av ising i røret på grunn av reaksjonen som dannes når naturgass og produsert vann er under høyt trykk og det er lave sjøbunntemperaturer. Hvis dette ikke er håndtert, kan isingen tette en rørledning fullstendig og hindre olje- og gassproduksjon.

En ny måte å hindre ising i røret er bruk av polymeriske kjemikalier, såkalte kinetisk hydratinhibitorer (KHI-er).

Mer miljøvennlig
Flere KHI-er er i dag kommersielle, men det er behov for mer miljøvennlig KHI til bruk i Nordsjøen. Hovedpoenget med avhandlingen har vært å utvikle nyere og mer nedbrytbare KHI-er.

Mye av arbeidet har vært knyttet til et prosjekt støttet av Statoil, Total og NanoChem Solutions Inc. Et nytt miljøvennlig KHI-produkt med høy nedbrytbarhet har blitt patentert og ferdig utviklet gjennom doktorgradsarbeidet.

Kjemikaliet testes nå videre hos oljeindustrien før det kan tas i bruk offshore.

Forhindre plugging
Siktemålet er å forhindre plugging i olje- og gassledninger i miljøsensitive områder. Den engelske tittelen på avhandlingen er ”Studies on Biodegradable Kinetic Hydrate Inhibitors”.

Disputasen finner sted torsdag 17. desember kl. 12.15 i auditorium E-164, Kjølv Egelands hus, inngang sør. Prøveforelesningen skjer samme sted kl. 10.00.