MENY

Luftambulansen med gavepakke til UiS

Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil finansiere flere vitenskapelige stillinger innen akuttmedisin som en gavepakke til Universitetet i Stavanger.

Gavepakken er del av en større akuttmedisinsk satsing i Stavanger. Stiftelsen Norsk Luftambulanse går nemlig inn med finansiering av flere vitenskapelige stillinger i forskningsprogrammet ”Akuttmedisin Stavanger” (SAR) som er blitt til i et samarbeid mellom UiS, Norsk Luftambulanse, Lærdalfondet, Stavanger Universitetssjukehus og Universitetsfondet. Programmet vil ha en varighet på fem år og en økonomisk ramme på om lag 20 millioner kroner.

Som sitt bidrag inn i SAR-samarbeidet vil Stiftelsen Norsk Luftambulanse finansiere flere vitenskapelige stillinger innen akuttmedisin. I denne gavepakken til UiS ligger det inne en professorstilling, en førsteamanuensis, et gjesteprofessorat og en post.doc.-stilling. I tillegg skal minst fem PhD-stipendiater legges til UiS.

- UiS er hansken som passer hånda vår perfekt, sier forskningssjef Hans Morten Lossius i Norsk Luftambulanse, som sammen med generalsektretær Åslaug Haga ser fram til å sentrere sin satsing innen akuttmedisinske prehospitale tjenester i Stavanger og ved UiS.

Bare starten
- Vi ønsker å bygge opp fagmiljøet innen prehospital avansert akuttmedisin nasjonalt og internasjonalt. Med den nye PhD-graden innen helse og medisin ved UiS åpner det seg mange muligheter. Dette er bare starten på et spennende samarbeid, sier Lossius, som blant annet også håper å få utviklet egne kursmoduler til PhD-spesialiseringen og eventuelt også videreutdanninger for leger og sykepleiere innen akuttmedisin ved UiS.

- Vi vil gjerne sentrere satsingen på selve fagutviklingen i Norsk Luftambulanse i Stavanger. Vi har funnet fram til en enormt spennende plattform her, som passer godt inn i vår plan. Vi satser tungt på forskning og har per i dag 20 PhD-er i akuttmedisinske prehospitale tjenester, sier Haga.

- Det at UiS har valgt å bygge en tverrfaglig PhD-grad innenfor helse og medisin har vært viktig for oss. Tverrfaglighet preger all akuttmedisin, sier Lossius.

Ifølge forskningssjefen ble den første byggesteinen i samarbeidet mellom Norsk Luftambulanse og UiS lagt da overlege Stephen Sollid i NLA disputerte for PhD-graden ved UiS i fjor med sin avhandling om risikoanalyse i akuttmedisin. Dette var da den første disputasen i medisin ved UiS.

Knytter bånd
Påtroppende rektor Marit Boyesen ved UiS er glad for den store satsingen på akuttmedisinsk forskning i Stavanger og for at UiS og Norsk Luftambulanse nå knytter tette bånd.

- For universitetet betyr satsingen et stort skritt framover i utviklingen av den nye doktorgradsspesialiseringen i helse og medisin. Vi er svært glade og takknemlige for at Luftambulansen velger UiS som en av sine samarbeidspartnere innen forskning og forskerutdannelse, sier Boyesen.

- Med den styrken regionen har fra før innen akuttmedisin gjennom SUS og SAFER, vil UiS nå kunne hevde seg som en sterkere aktør i dette samarbeidet. Samlet sett ligger det an til at regionen nå kan utvikle et faglig spissområde med en fremtredende posisjon både nasjonalt og internasjonalt, sier Boyesen.

Les også:
Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger
Første disputas i medisin ved UiS