MENY

– Luftfarten ekspanderer for fort

Utgjør ekspansjonen i luftfarten en stor sikkerhetstrussel? Det er et av mange spørsmål som vil besvares av ekspertene under Solakonferansen fra 16. til 17. september. Påmeldingsfristen er 9. september.

Luftfarten har siste årene opplevd en enorm vekst. Det er ikke bare selskapene som blir større og passasjerene flere, men regelverket er også utfordret. Under årets versjon av Solakonferansen, som arrangeres på Rica Airport Hotel Stavanger, Sola, vil det bli diskutert hvordan det er mulig å bevare struktur, kompetanse og sikkerhet samtidig som man opplever en økning i antall flybevegelser. I år er det 28. gang Solakonferansen blir arrangert.

– Luftfarten ekspanderer for fort. Kan det sette internasjonale regelverk under press på en slik måte at sikkerheten trues? Og hvordan kan flyselskapene sikre rekruttering og bevare kompetanse i et marked som vokser så fort, spør flykaptein og leder for Konferansekomiteen, Odin Leirvåg.

Trenger svar
Han er klar på at disse spørsmålene trenger svar. Tittelen på årets program er “Luftfarten i ekspansjon – refleksjon av et mobilt samfunn”, og Leirvåg forteller at konferansen i år blir delt inn i tre deler. I den ene vil det være en akademisk tilnærming til ekspansjonen i luftfarten, den andre delen vil gå mer inn i helikopterindustrien.

I den siste delen blir det satt fokus på "morgendagens luftfart rettet mot temaet" sett fra et samferdselspolitisk regulatorisk ståsted. Leirvåg tror konferansen vil bli innholdsrik med spennende foredragsholdere fra inn- og utland, der mulige utfordringer av en voksende luftfartsindustri vil bli belyst av beslutningstakere fra politisk miljø, næringsliv, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Viktig arena
Solakonferansen har som formål å være en nasjonal og internasjonal arena for erfaringsutveksling og samarbeid for å kunne styrke de beste løsningene og tiltakene som kan bedre sikkerhetsnivået og gi en bærekraftig utvikling innen luftfarten. Solakonferansen er en stiftelse som har som formål å bringe sammen de mennesker som best kan bidra til å bedre sikkerhet, kvalitet og miljø innenfor luftfarten.

Stiftelsen ønsker ved hjelp av en årlig konferanse å finne frem til de beste løsninger, blant annet ved å rette oppmerksomhet mot forskning, og la luftfartens myndigheter, organisasjoner, flyselskaper, fagforeninger og utdanningsinstitusjoner presentere sine bidrag til forbedret flysikkerhet.

Fyldig program
Under konferansen vil representanter fra akademia og for operatører og brukere i luftfarten holde innlegg. Mange av temaene er universelle for hele luftfarten, mens andre er rettet mot forhold som særlig gjelder helikoptersektoren.

Konferansen blir åpnet av varaordfører i Sola kommune, Jan Sigve Tjelta, og åpningsforedraget blir gitt av Henrik Preben Syse, seniorforsker, PRIO. Konferansen vil avsluttes av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som skal holde sitt foredrag onsdag 17. september klokken 13.00. Professor Ron Westrum ved Eastern Michigan University og professor II ved Universitetet i Stavanger vil holde innlegget "Guaranteeing the Human Envelope". Han er en internasjonalt kjent ekspert på luft- og romfart. I tillegg vil Øivind Solberg som forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger (UiS) i fjor, holde innlegget "Risk Management sett fra operatørenes ståsted".

Billigere for akademikere
Solakonferansen 2014 arrangeres av Stiftelsen Solakonferansen i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Målgruppene for konferansen er faglig og politisk ledelse i departementene, luftfartens myndigheter, ledelsen i flyselskap og Avinor, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, organisasjoner, fagforeninger, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, politikere, oljeselskap og transportindustri.

Merk at ansatte i akademia får redusert pris; det koster da 3500 kroner for en standard konferansepakke. Merk påmeldingen din med UiS/akademia i rubrikken "Firma".

Meld deg på Solakonferansen 2014.
Les mer om Stiftelsen Solakonferansen.

Hvilke utfordringer bringer ekspansjonen i luftfarten med seg? Det er tema under Solakonferansen som arrangeres fra 16. til 17. september

STOR VEKST: Hvilke utfordringer bringer ekspansjonen i luftfarten med seg? Det er tema under Solakonferansen som arrangeres fra 16. til 17. september. Foto: Istockphoto.com