MENY

Luftfartssikkerhetskonferanse på Sola 18.-20. september

Solakonferansen 2017 har tittelen: «Closing the Gap to Fixed Wing – How do We approach the Future? Én utfordring, mange muligheter?» - Hvor vil man med utviklingen innen offshore helikoptertransport?

«Fixed wing»-bransjen (fly) ligger foran offshorehelikoptervirksomheten på flere områder, som sikkerhet og ulykkesstatistikk, komfort og støy for passasjerene. Når det gjelder regulering, regelverk og konkurranse spør man seg om helikopterbransjen også vil presses inn i en tilsvarende konkurransesituasjon som man ser i «fixed wing»-bransjen?

Konferansen arrangeres på Scandic Stavanger Airport, Sola, like ved Sola lufthavn, og det er fremdeles ledige plasser.

Påmeldingsfrist er torsdag 7. september. Ansatte i akademia får redusert pris; 3500 kroner for en standard konferansepakke eksklusive overnatting. Ansatte melder seg på i hovedkategori «UiS Employees».

Målgruppene for konferansen er faglig og politisk ledelse i departementene, luftfartsmyndigheter, ledelse i flyselskap og Avinor, Luftfartstilsynet, internasjonale flyfabrikanter, organisasjoner, fagforeninger, forskings- og undervisningsinstitusjoner, politikere, oljeselskap og transportindustri.

Endringer i bransjen
Konferansen står som alltid i sikkerhetens tegn. Man har også i år søkelys på de endringene som pågår i bransjen, med fokus på fremtiden. Man har sett en relativt stor nedgang i aktivitetsnivået på kontinentalsokkelen, og ser også endring innen operatørbildet. Hva betyr dette for bransjen? Det er også fortsatt stor usikkerhet knyttet til mulige konsekvenser av det nye EASA-regelverket. Kan operatører med driftstillatelse fra EU fritt etablere operasjoner i Norge? Vil dagens norske operatører flagge ut?

Fyldig program
På programmet for konferansen er det innlegg både fra akademia og fra representanter for operatører og brukere i luftfarten. Temaene er i hovedsak rettet mot forhold som gjelder for helikoptersektoren og innenlandshelikopterne. 

Konferansen blir åpnet av ordfører i Sola kommune, Ole Ueland. Det faglige åpningsforedraget holdes av Heidi Wulff Heimark, Area Manager i helikopteroperatøren Bristow Norway AS.

Det blir også innlegg fra Samferdselsdepartementet ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), fra Avinor, Norges Handelshøyskole, CAA Norway, NHO Luftfart, Norwegian Pilot Union, Industri Energi og Norwegian Oil and Gas Association, helikopteroperatører og -produsenter. I tillegg vil HeliOffshore, en global saftety-fokusert interesseorganisasjon for helikopteroperatørene i offshoremarkedet, holde innlegg.

Se hele programmet her

Viktig samarbeidspartner
Solakonferansen 2017 arrangeres av Stiftelsen Solakonferansen i samarbeid med blant andre Universitetet i Stavanger/Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS).

Førsteamanuensis II Øivind Solberg ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP) og SEROS er leder av konferansekomitéen. Førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag og SEROS Kenneth Pettersen Gould sitter i styret for stiftelsen.

Den skandinaviske luftfartskonferansen ble arrangert for første gang i 1987, og har opp gjennom årene blitt en av de viktigste møteplassene for de som er opptatt av sikkerhet, kvalitet og miljø innen alle deler av luftfarten.

(Artikkel først publisert i 2017)

 

Helikopter