MENY

Lyses Forskningspris 2006 til Svein M. Skjæveland

Professor Svein M. Skjæveland, instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi, fikk i dag Lyses Forskningspris for 2006.

Prisen, som består av et stipend på 25 000 kr, ble delt ut i dag av Lyses konserndirektør Grethe Høiland under årsfesten ved Universitet i Stavanger. Prisen har til formål å fremme fremragende forskning i de ulike fagmiljøene ved Universitetet i Stavanger.

Skjæveland har i flere tiår lagt ned en stor innsats for utviklingen og etableringen av universitetet og for et internasjonalt anerkjent fagmiljø i petroleumsteknologi. Dette arbeidet har funnet sted på flere plan: Administrativt, organisatorisk og ikke minst gjennom egen forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå.

I 2006 presenterte Skjæveland tre vitenskapelige arbeider ved konferanser, i tillegg til å å publisere syv journal-artikler i internasjonale tidskrift. Publikasjonene blir lest og brukt av forskere og reservoaringeniører over hele verden. Skjæveland er også teknisk redaktør i flere fagjournaler og formidler på dette vis fagkunnskap inn i petroleumsmiljøet.

- En stor ære
- Jeg setter stor pris på tildelingen og synes det er en stor ære, sier Svein M. Skjæveland.

– Det betyr at vår petroleumsforskning og virksomhet verdsettes. Dette gir inspirasjon for oss i utviklingen av universitetet og i arbeidet med petroleumsforskning og undervisning, understreker han.

Lyse tildeler en årlig forskningspris til ansatte/studenter ved Universitetet i Stavanger. Prisen ble etablert i forbindelse med Lyses universitetsgave på 100 millioner og det er syvende gang prisen deles ut. Den skal stimulere til forskningsvirksomhet generelt, og er en påskjønnelse til ansatte og studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med forskningsinnsats av stor verdi for utviklingen av gode fagmiljø ved Universitetet i Stavanger.

Ansatte, fakultetene og StudentOrganisasjonen ved universitetet er blitt bedt om å nominere kandidater til prisen.

Prisen består i, foruten en betydelig heder og ære, et stipend på 25.000,- kr og et diplom.

Juryen har bestått av:
Aslaug Mikkelsen – rektor ved universitetet i Stavanger
Sigmund Stokka - forskningsdirektør, IRIS
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen – ansattrepresentant i styret for UiS
Kristine Nesvik - leder for Studentorganisasjonen StOr
Grethe Høiland – konserndirektør i Lyse