MENY

Lyses Forskningspris 2007 til Kjell Hausken

Professor Kjell Hausken ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger er tildelt Lyses Forskningspris for 2007.

Prisen ble delt ut i dag under universitetets årsfest, og består av et stipend på kr. 50.000 og et diplom.

Hauskens hovedfelter innen forskningen er samfunnssikkerhet, økonomi og risikostyring. I forskningen innarbeider han atferdsdimensjonen i risikoanalyse, et område som historisk sett har hatt et sterkt teknologisk fokus.

- Det er en stor ære å motta prisen. Forskning gir ikke bare bedre studenter og stipendiater, men bidrar også til å øke kompetansen i næringslivet. Jeg er glad for at Lyse gjennom prisen viser at de verdsetter forskning, sier prisvinneren.

Omfattende forskning
Hausken har over mange år hatt en svært omfattende forskningsproduksjon i vitenskapelige tidskrifter. I 2007 og 2008 publiserte han henholdsvis åtte og 11 fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidskrifter, i tillegg til ulike konferansebidrag og antologiartikler. Han er i redaktørstaben for tidskriftene ”Theory and Decision” og ”Defence and Peace Economics”, har gitt fagfellevurdering (vært referee) for 33 tidsskrifter, og er en mye benyttet foredragsholder på internasjonale forskningskonferanser. Hausken er også hoved- og co-veileder for flere doktorgradsstudenter knyttet til doktorgradsområdene i risikostyring, samfunnssikkerhet og ledelse.

Hausken har vært professor i økonomi og samfunnssikkerhet ved UiS siden 1999. Han har doktorgrad fra University of Chicago (1990-1994) og var postdoc ved Max Planck Institute for the Studies of Societies i Køln i perioden 1995-1998, samt visiting scholar ved Yale School of Management 1989-1990. Hausken har også høyere avdelings eksamen i Administration fra NHH og er sivilingeniør i elektronikk (kybernetikk) fra NTNU.

Støttespiller

Ved Universitet i Stavanger har han vært en sentral støttespiller i utviklingen av fagfeltet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Lyse tildeler en årlig forskningspris til ansatte eller studenter ved Universitetet i Stavanger. Prisen har til formål å fremme fremragende forskning i ulike fagmiljøer ved universitetet. Prisen skal stimulere til forskningsvirksomhet generelt, og er en påskjønnelse til ansatte og studenter som i løpet av det kalenderåret prisen gjelder for har utmerket seg med forskningsinnsats av stor verdi for utviklingen av gode fagmiljø ved UiS.

- Lyse ønsker å bidra til å styrke forskningsmiljøene ved UiS. Vi hadde i år tre sterke kandidater til prisen, og er glad for å kunne tildele prisen til Kjell Hausken som representerer sterk og tidsriktig forskning, sier markedsdirektør Grethe Høiland i Lyse.

Juryen har bestått av:
Aslaug Mikkelsen – rektor ved universitetet i Stavanger
Sigmund Stokka - forskningsdirektør, IRIS
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen – ansattrepresentant i styret for UiS
Gaute Juveth - leder for Studentorganisasjonen StOr
Grethe Høiland – markedsdirektør i Lyse