MENY

Må vi lære oss å leve med terrorfrykt?

De nylige angrepene i Berlin og Istanbul har gitt oss et sørgelig aktuelt bakteppe for UiS sin årlige Samfunnssikkerhetskonferanse, som samler nasjonal og internasjonal ekspertise. Et sentralt tema for konferansen handler nettopp om et terrorbilde i stadig endring.

Lys, blomster og kondolansebrev på julemarkedet Berlin 20. desember 2016 Lys, blomster og kondolansebrev på julemarkedet ved Breitscheidplatz i Berlin, dagen etter at en lastebil hadde kjørt inn i en menneskemengde. Foto: hanohiki/Shutterstock.com

Like før jul, den 19. desember, kjørte en lastebil inn i en folkemengde som var samlet på et julemarked i Berlin. 12 døde og 56 skadet. Natt til 1. januar tok en person seg inn på en nattklubb i Istanbul og skjøt rundt seg. Gjerningsmannen drepte 39 personer og såret ytterligere 65.

Dette er hendelser som aktualiserer temaene på UiS sin årlige Samfunnssikkerhetskonferanse, som arrangeres onsdag 4. januar i Elise Ottesen-Jensens hus ved UiS: Svekkelsen av ISIL i Irak, Syria og Midtøsten påvirker terrortrusselen mot Europa og Norge. Flere av landets fremste eksperter innen beredskap og sikkerhet kommer til konferansen for å debattere dette.  

Konferansen arrangeres for 14. gang.

Terror og beredskap

Konferansen har som mål å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskap og trusselvurderinger. Den overordnede problemstillingen for konferansen er: «Må vi lære å leve med terrorfrykt?», og tre tema løftes fram: trusler mot Norge, frykt og hvilket samfunn vil vi ha.

Blant annet skal sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, holde innlegg om hvordan svekkelsen av ISIL i Midtøsten påvirker terrortrusselen mot Europa og Norge.

Fra Justis- og beredskapsdepartementet kommer fagdirektør Jon Fixdal for å snakke om terrorberedskap, og direktør ved C-REX - Senter for ekstremismeforskning, professor Tore Bjørgo holder innlegget «Høyreekstremisme og hatkriminalitet: Utviklingstrekk og utfordringer».

Professor og psykolog Arnstein Mykletun kommer for å snakke om «Terror er helt forkastelig, men ikke noe å være redd for». Konferansen tar også for seg tema knyttet til terrorberedskap, terrortrusselens utvikling, høyreekstremisme og hatkriminalitet.

Hedrer studenter

Under konferansen er det utdeling av SEROS-prisen til en masterstudent i Samfunnssikkerhet som har utmerket seg med en fremragende masteroppgave. Prisen deles ut av Sissel Haugdal Jore som er leder for SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet). 

Samfunnssikkerhetskonferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Rogaland, Helse Stavanger – Stavanger universitetssjukehus, Joint Warfare Centre NATO, Sør-Vest politidistrikt, Risknet, Erasmus+ og Universitetet i Stavanger. Den årlige nasjonale konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

Se hele programmet for konferansen.

Les mer om Samfunnssikkerhetskonferansen.