MENY

I de beste hender?

Første nummer av Univers 2013 ligger nå ute på campus. Her kan du lese om forskning og andre aktiviteter ved UiS. Tema denne gangen er barnehagekvalitet og utfordringer knyttet til den faglige utviklingen til barn i norske barnehager. God lesning!

Se pdf-versjon av Univers nummer 1 2013

I temadelen kan du lese om hvordan pedagoger i norske barnehager underkommuniserer den faglige kompetansen sin og hvorfor det er så viktig å starte tidlig med å gi små barn nødvendig hjelp og støtte til å utvikle seg. For at barn skal være best mulig rustet for læring og mestring senere i livet, er det avgjørende å starte tidlig, mener fagmiljøene ved UiS. Forskning fra UiS viser samtidig store forskjeller i ferdighetsnivå blant norske barnehagebarn. 

Jakten på DNA i bein og boring på Mars
I Univers denne gangen kan du også lese om hvordan mer enn 40 års samarbeid med næringen har gjort UiS og IRIS til ledende forskningsmiljø innenfor økt oljeutvinning.

Les også om hvorfor sykehus i Norge og Europa er for dårlige til å ta lærdom av pasientenes erfaringer når de skal bli bedre, og om hvorfor Ipad er umulig å bruke for mange eldre.

Les også om hvorfor personer som leser dårlig oftere opplever å ha dårligere helse enn personer som leser godt. Leseferdigheter er viktig for å kunne ta vare på helsa, mener leseforskere.

Videre kan du blant annet lese om jakten på DNA i forhistoriske bein, om lyden av religion i musikk og om ny miljøteknologi som kan redusere betydelige utslipp. Les også om hvordan Norsk hotellhøgskole ved UiS har fått produsert sin egen vin og om hvorfor NASA ser til Stavanger når de skal bore ned i overflaten på Mars.

En større forskningsartikkel er viet tidligere stipendiat Henriette Thune og dagen da hun disputerte med sin avhandling om subjektive kunstopplevelser.

Forside Univers nr. 1 - 2013

I Univers nr. 1 - 2013 kan du blant annet lese om utfordringer knyttet til den faglige utviklingen til barn i norske barnehager.