MENY

Mange innspill til ny reform da Sanner og Nybø besøkte UiS

Statsrådene Jan Tore Sanner og Iselin Nybø fikk mange innspill til kompetansereformen, «Lære hele livet», da Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte om reformen på Universitetet i Stavanger 10. september.

Iselin Nybø Innspillsmøtet ble avsluttet med diskusjon rundt bordene og begge statsrådene deltok ivrig i diskusjonen. (Foto: Mari Hult, UiS)

Høyere utdanning og omstillingsbehov hadde særskilt fokus på møtet.

Kompetansereformen er del av Jeløyaerklæringen som Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet ble enige om da de dannet regjering i januar i år. Målet er at flere skal kunne stå i jobb lenger.

Lære hele livet

– Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, har kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner tidligere uttalt om bakgrunnen for reformen.

Innspillskonferansene som nå arrangeres rundt i landet, skal gi statsrådene og departementet ideer til det videre arbeidet som skal munne ut i en stortingsmelding våren 2020.

Nødvendig

Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger ønsket velkommen til møtet før Sanner og Nybø fikk ordet for å snakke om nødvendigheten av kompetansereformen.

Deretter fikk de to statsrådene høre Truls Nordahl fra NAV Rogaland fortelle om kompetansebehovet i Stavanger-regionen med vekt på omstilling og høyere utdanning.

Utdanningssektoren

Prorektor ved Universitetet i Stavanger, Dag Husebø, snakket om hvordan utdanningstilbydere kan bidra til at arbeidsstyrken har den nødvendige kompetansen.

Line Henriette Holten, Tekna/Akademikerne og Eirik Gundegjerde, styremedlem NHO Rogaland og direktør for mobilitet i Lyse-konsernet, hadde forslag til hvordan partene i arbeidslivet kan bidra til at arbeidsstyrken har oppdatert kompetanse til enhver tid.

Tekst: Elin Nyberg

Jan Tore Sanner

Statsrådene Jan Tore Sanner (H) og Iselin Nybø (V) snakket om nødvendigheten av kompetansereformen. (Foto: Mari Hult, UiS)