MENY

Mange jobbmuligheter for petroleumsstudenter

Oljeindustrien kommer til å trenge høyt kvalifisert arbeidskraft i lang, lang tid framover. Det var budskapet fra petroleumsstudiene ved UiS under Åpen dag 10. mars.

Masterstudent Leticia Regina Carlos da Silva ved UiS viser fram den nye geologi-laben til besøkende på Åpen dag. Masterstudent Leticia Regina Carlos da Silva fortalte om hvordan hun bruker den nye geologi-laben på UiS til besøkende på Åpen dag.

Rundt 2000 elever på videregående skoler i regionen besøkte Universitetet i Stavanger for å sjekke ut ulike studietilbud. Etter en vinter med oljeprisfall og kostnadskutt i industrien, var det mange som hadde spørsmål om petroleumsstudiene:

  • Industrien nedbemanner – får jeg jobb når jeg er ferdig?
  • Må jeg ha mastergrad for å bli ansatt?
  • Er petroleumsindustrien på vei ned og ut?

I en kronikk i Stavanger Aftenblad nylig trakk oljedirektør Bente Nyland opp det langsiktige perspektivet. Hun minnet om at oljeprisen har gått gjennom mange svingninger siden starten for 50 år siden, og at aktiviteten på norsk sokkel har gått opp og ned i takt med denne.

Mer kompetanse
Nyland påpekte at det ble påbegynt 12 letebrønner på norsk sokkel i 2005. I fjor, ti år etter, var tallet 56. Det er funnet nye store felt som skal utvinnes og jakten på flere funn fortsetter.

Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, slår fast at kommende feltutbygginger vil være mer kompliserte enn tidligere.

– Det krever mer kompetent arbeidskraft enn noensinne. Det vil være behov for teknologer i lang tid framover, spesielt de som har mastergrad.

Stort behov i 2040
Instituttleder Hans Borge presenterte petroleumsstudiene på et foredrag under Åpen dag. Han viste framtidsutsiktene fra det internasjonale energibyrået, IEA.

– I deres aller mest optimistiske anslag, altså det scenariet hvor verden trenger minst fossile brensler, vil behovet for olje og gass være nesten like høyt i 2040 som det er i dag. Det innebærer at Norge har en rolle å spille i å levere stabil og billig energi til verden, sa Borge.

– Perfekt tidspunkt
Jhon Munoz tar mastergrad i petroleumsgeologi, et fag han anbefaler helhjertet til andre. Til besøkende på Åpen dag, sa han det slik:

– Aktiviteten er nede i en bølgedal akkurat nå, men slike bølgedaler har vi hatt flere av de siste 10-15 årene. Etter noen år har oljeprisen og selskapenes aktiviteter gått opp igjen. Faktisk er dette et perfekt tidspunkt til å studere petroleum på, for innen du er ferdig har situasjonen endret seg, sa Munoz.

For noen år siden sto selskapene i kø for å rekruttere studenter så snart de var ferdig med bachelorgraden. I dagens situasjon må man kanskje ha master for å nå opp i konkurransen. Fagmiljøene erfarer altså at dette går opp og ned med tidene.

Gode jobbmuligheter - uansett
Dekan Øystein Lund Bø understreker imidlertid at en ingeniørgrad gir deg gode jobbmuligheter, uavhengig av konjunkturene i petroleumsbransjen.

 Studiene innenfor Petroleumteknologi og petroleumsgeologi er i stor grad satt sammen av emner med grunnleggende metode- og disiplinfag, som har mange anvendelsesområder. Selv om studiene primært er rettet mot olje og gass, er de utmerkede grunnutdanninger som også har andre anvendelser. 

– I et omstillingsperspektiv vil det være lurt å posisjonere seg med en utdannelse som har god grunnleggende kompetanse om matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk, fluid- og termodynamikk i bunn. Da åpner man for flere jobbmuligheter når man senere skal ut på jobbmarkedet, sier dekan Lund Bø.

Mange søkere
Flere medieoppslag de siste månedene har fortalt at ungdommen flykter fra petroleumsstudier. Blant annet kunne Dagens Næringsliv nylig fortelle at universitetene i Bergen, Trondheim og Stavanger opplevde et «kraftig fall» i søkingen i fjor.

For UiS sin del er dette bildet fullstendig feil. Søkningen til petroleumsrettede grunnstudier i Samordna opptak hadde en marginal nedgang på 1,4 prosent fra toppåret 2013. De oljerelaterte toårige masterstudiene i lokalt opptak hadde en oppgang i søkningen på 21 prosent og fikk dermed sin høyeste søkning noensinne. Med andre ord har søkningen stabilisert seg på et høyt nivå. 

Les mer om våre bachelorstudier i ingeniørfag

Les mer om femårig master i teknologi

Les mer om Åpen dag 2015!