MENY

Mange med fagbrev vil studere hotelledelse

75 søkere med fagbrev kjemper om 13 studieplasser innen hotelledelse ved Universitetet i Stavanger. Ingen andre i landet kan by på samme utdanningstilbud.

Studenter feirer med ballonger på Norsk hotellhøgskolen ved Universitetet i Stavanger Supre søkertall skaper jubel på Norsk hotellhøgskole. Her fra feiringen av 100-årsjubileet i 2012.

Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger (UiS) fikk i vinter grønt lys fra Kunnskapsdepartementet for å starte opp bachelor i hotelledelse via y-veien. Det er blitt godt mottatt av kokker, servitører og andre med relevant fagbrev som ønsker en vei inn i studietilværelsen. Tallene fra det aller første opptaket viser at 75 søkere ønsker seg de 13 plassene ordningen tilbyr.

-Søkertallene er over all forventning, sier Truls Engstrøm, instituttleder ved Norsk hotellhøgskole. Han gleder seg til å ta imot de nye studentene fra høsten 2015. UiS tilbyr fra før bachelor i hotelledelse for søkere med studiekompetanse. Studieløpet for søkere som tar y-veien vil være omtrent likt.

Gull verdt
Ordningen med yrkesfaglig vei, eller y-vei, åpner muligheter for de som valgte yrkesfaglig retning på videregående, men som likevel ønsker høyere utdanning. Studentene har allerede kjennskap til bransjespesifikke fag gjennom fagbrev og yrkeserfaring. De får undervisning i engelsk, norsk og matematikk, i tillegg til økonomifag og ledelse.

- Kandidater med både fagbrev og en lederutdanning er gull verdt for hotell- og restaurantnæringen, sier Engstrøm.

Han forteller at de siste årene har det vært vanskelig å fylle ledige stillinger med riktig kompetanse. Derfor har Norsk hotellhøgskole i samarbeid med NHO Reiseliv og hotell- og restaurantbransjen lenge arbeidet for opprettelsen av studiet.

Motiverte studenter
Y-vei til høyere utdanning startet opprinnelig for å bedre rekrutteringen til ingeniørutdanningene. Ordningen viste seg å bli en suksess. Høy motivasjon og erfaring fra arbeidslivet gjorde at studentene som tok y-veien fikk gode resultater.

Etter hvert har flere y-veistudier kommet til. ved UiS blir det første studiet av slaget i landet innen restaurant- og hotellfag. En bachelor i hotelledelse kvalifiserer for jobb som leder og mellomleder i hotell-, restaurant-, vertskaps- og andre servicevirksomheter.

Studiet retter seg mot søkere med fagbrev eller svennebrev som institusjonskokk eller kokk, servitør, baker, butikkslakter, fagarbeider i industriell produksjon, kjøttskjærer, konditor, pølsemaker, sjømathandler, fagarbeider i sjømatproduksjon eller slakter.

Tekst: Benedicte Pentz