MENY

– Manipuleres av kortsiktige kursendringer

Mens finanskrisen raser, forsker Universitetet i Stavanger på psykologiske mekanismer hos dem som investerer pengene dine. Hva skjer inne i hodet på en finansforvalter?

– Våre eksperimenter viser at folk som investerer penger, lar seg manipulere av kortsiktige svingninger. Når vi tester ulike grupper, ser vi at profesjonelle aktører lar seg påvirke enda mer enn studenter, sier Ola Kvaløy.
Han er professor i økonomi ved Norsk hotellhøgskole - institutt for økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger. Han og doktorgradsstipendiat Kristoffer W. Eriksen har studert hvordan overdreven kortsiktighet og frykt for å tape penger kan bidra til å forklare tilsynelatende irrasjonell atferd hos investorer og porteføljeforvaltere.

Pen avkastning
Studien besto av en rekke eksperimenter, hvor testpersonene fikk mellom 250 og 1 000 kroner til forvaltning. Gjennom ni runder kunne de bestemme hvor mye som skulle satses. Dataprogrammet ga dem 2/3 sjanse til å tape innsatsen og 1/3 sjanse til å vinne tre og en halv gang innsatsen. På samme måte som i aksjemarkedet gir dette en pen avkastning i det lange løp. Noen ble kontinuerlig oppdatert på tap og vinning, mens andre kun fikk vite hvordan det hadde gått etter hver tredje runde.

Kan forklare børskrisen
Resultatene viste at de som fikk oftere tilbakemelding, satset mer forsiktig enn de som bare fikk resultater av og til.
– Selv om man har en langsiktig horisont på investeringene, fører man kortsiktige «mentale regnskap», slik at kortsiktige svingninger oppleves som reelle gevinster eller tap. Hvis smerten ved å tape penger føles større enn gleden ved å få en gevinst, vil slike hyppige evalueringer bidra til overdreven risikofrykt, sier Kristoffer W. Eriksen. Han mener resultatene kan bidra til å forklare børskrisen.
– Vi opplever nå en finanskrise som får brei dekning i mediene. Dermed eksponeres investorer for hyppige tilbakemeldinger om nedgang og tap i aksjemarkedet, sier Eriksen.

Mer følsomme
– De bakenforliggende årsakene til dagens krise kan langt på vei forklares ved hjelp av kjente rasjonelle modeller for økonomisk informasjonssvikt. Men for å forstå hvordan krisen arter seg, spesielt de selvforsterkende mekanismene i den, kan psykologien hjelpe oss, sier professor Kvaløy.
I ett av eksperimentene brukte forskerne profesjonelle investeringsrådgivere som prøvepersoner. De reduserte investeringene sine dobbelt så mye som studentene når de fikk resultater hver runde. Profesjonelle aktører synes dermed å være dobbelt så følsomme som lekfolk for hyppige tilbakemeldinger.

Hodet kaldt
– Bør investorer følge dårligere med på hvordan det går med pengeplasseringene de har gjort?
– Satt på spissen: ja. Sagt på en annen måte bør man bruke mer tid på å analysere markedet og finne interessante investeringsobjekter og mindre på å overvåke kursutviklingen på børsen. Mange forvaltere skulle nok også ønske at kundene ikke fulgte så godt med. Det er vanskelig å holde hodet kaldt gjennom børssvingninger når man stadig får bekymrede kunder på telefonen.

Ikke alltid rasjonelt
Mellom 500 og 600 personer har blitt testet i prosjektet, som er støttet av Finansmarkedsfondet. Forskerne bruker metoder innen eksperimentell atferdsøkonomi.
– I økonomisk teori legger man til grunn at folk oppfører seg rasjonelt, men det har ikke alltid vist seg å stemme. Derfor er det interessant å gjøre kontrollerte eksperimenter for å finne ut hvordan vi egentlig tenker, sier professor Ola Kvaløy.