MENY

Mari Rege på NHOs årskonferanse

- Trygd smitter, konstaterte UiS-professor Mari Rege under NHOs årskonferanse i Operaen i dag hvor hun deltok sammen med blant andre statsminister Jens Stoltenberg, arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, FrP-leder Siv Jensen og NHOs administrerende direktør John G. Bernander.

UiS-forsker Mari Rege har blant annet forsket på konsekvenser av bedriftsnedbemanninger. Studier viser at nedbemnninger fører til økt uføretrygding blant de som jobbet i bedriften. Men det fører også til økt uføregrad blant de som bodde i samme nabolag som de som opplever nedbemanningen, men som selv ikke jobbet i en bedrift som nedbemannet.

- Menneskets motivasjon til å jobbe og betale skatt etter beste evne er betinget av at andre også jobber og bidrar til felleskassen etter beste evne, mener Rege.

- Når en ser mange rundt en som lever på trygd, kan man selv miste motivasjonen til å jobbe og bidra til felleskassen. Dette må vi snart begynne å ta inn over oss, fordi smitteeffekter kan føre til utvikling av fraværskulturer, sa Rege under konferansen i dag.

- Vi kan få, og har kanskje allerede fått, lokalsamfunn der det ikke føles så viktig å gå på jobb, fordi så mange andre ikke jobber. Dette kan bli svært dyrt: I tillegg til å finansiere trygden til disse menneskene, mister vi også deres bidrag til felleskassen. Velferdsstaten mister mer og mer av sitt finansieringsgrunnlag, nemlig arbeidsstyrken. Til slutt kan dette undergrave hele velferdsstaten, advarte Rege.

Rege mener løsningen er incentiver.

– Det må i større grad lønne seg å være på jobb. Ulempen er at dette vil ha sosialt uheldige sider. Kanskje vi likevel må betale denne prisen for å unngå at gratispassasjerer undergraver velferdsstaten. Kanskje dette er prisen vi må betale for å få en bærekraftig velferdsstat som ikke bruker penger som tilhører fremtidige generasjoner?, spurte Rege.

Se Mari Reges innlegg på NHOs årskonferanse

Les mer om innleggene på NHOs årskonferanse

Les forskerportrett av Mari Rege fra magasinet Univers.