MENY

Marie Curie Fellowship til Maita Latijnhouwers

Post. doc. Maita Latijnhouwers, Centre for Organelle Research (CORE) UiS, har fått forskerstipendet Marie Curie Fellowship innen EUs rammeverk 7.

Det er et stipend som henger høyt. Det var totalt 1700 søknader og rundt 25 % av søknadene gikk gjennom. Stipendet finansierer en post.doc.-stiling i to år med lønn og mobilitetsmidler.

Forskningstema for Maita Latijnhouwers er: Karakterisering av Arabidopsis trans Golgi ved å bruke proteinmetoder.

- Det er inspirerende å få denne muligheten til å forske videre innenfor et tema som jeg har arbeidet med tidligere, sier Maita Latijnhowers fra Nederland. – Nå kan jeg få muligheten til å prøve ut helt nye teknikker i et spennende internasjonalt forskermiljø.

- Dette stipendet vil gi bedre kunnskaper om transportprosesser i planteceller som sier noe om hvordan proteinene kan fordeles i cellene, sier leder av CORE, professor Simon G. Møller.

- Det er bra for CORE å få gjennom denne søknaden innenfor EUs 7. rammeverk og i tillegg en god start å bygge videre på i forhold til EU, fastslår Simon G. Møller.