MENY

Marit Boyesen blir ny rektor ved UiS

Dekan Marit Boyesen vant rektorvalget. Sammen med professor Tor Hemmingen, som blir ny prorektor, vil hun dermed utgjøre det nye rektoratet ved Universitetet i Stavanger fra 1. august 2011.

Klikk her for å se opptellingsresultatet (excel 13 kb)

Marit Boyesen (56) har vært dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet siden 2004. Hun er utdannet dr.polit., cand.polit. i sosiologi og er i tillegg utdannet lærer. Tidligere har hun vært førsteamanuensis ved studiet Samfunnssikkerhet ved UiS fra 1999-2003, prosjektleder for etablering av mastergraden i samfunnssikkerhet og forsker ved nåværende IRIS. Hun har også jobbet som høgskolelektor ved Stavanger lærerhøgskole og som lærer i ungdomsskolen. I perioden 2003 til 2007 var hun medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd, og hun er i dag styreleder i Stavanger helseforskning.

Tor Hemmingsen (54) er professor ved Institutt for matematikk og naturvitenskap. Han var i sin tid første stipendiat ved nåværende UiS, og er i tillegg dr.scient i elektrokjemi/korrosjon fra UiB og cand.scient i organisk kjemi fra UiT. Hemmingsen har blant annet bakgrunn som forskningssjef i petroleum ved IRIS og forskningssjef i Schlumberger.

Rektor- og prorektorvalget ble gjennomført elektronisk som et preferansevalg i perioden 17.-23. februar. Det vil si at studenter og ansatte kunne stemme på alle tre eller noen av kandidatparene i prioritert rekkefølge. I praksis betyr dette at dersom en velgers førstekandidat ikke ble valgt, ble stemmen overført til den kandidaten som sto på andreplass eller lenger nede på stemmeseddelen. Det betyr at de endelige prosentandelene ikke er sammenfallende med førsteprioritetsstemmene for hver kandidat.

Resulatet viser at Marit Boyesen fikk et stemmetall på 958,69, mens Aslaug Mikkelsens tall er 683,35.