MENY

Marnburg ny dekan på SV

Prodekan Einar Marnburg (54) har fått åremålsstillingen som dekan ved Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiS. Han tar over stillingen etter Marit Boyesen, som er valgt til rektor ved UiS.

Einar Marnburg tok sin doktorgrad (ph.d.) i Administrasjonsfag ved NTNU i 1997.

I tillegg har han pedagogisk årsstudium fra Høgskolen i Buskerud, grunnfag i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, bachelor i psykologi fra Københavns Universitet, mastergrad (cand.merc) i organisasjonsteori og marketing samt siviløkonomstudium (bachelor of Business Administration and Economics) ved Handelshøjskolen i København.

Professor i reiseliv
Marnburg har vært ansatt ved HiS/Universitetet i Stavanger fra 1999. Han ble ansatt som førsteamanuensis i hotelladministrasjon. I perioden 2002-2005 var han ansatt i kvalifiseringsstilling som professor i reiseliv.

Han ble fast ansatt i stillingen som professor fra 2006. Fra august 2005 har han i tillegg hatt en 20-prosentstilling som professor II ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Prodekan
Fra august 2008 har han ivaretatt funksjonen som prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (50-prosentstilling). Han har vært ansatt i vikariat som dekan ved fakultetet siden 1. mai.

Marnburg var også ansatt i vikariat som førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger i perioden 1995-1997.

Han har i tillegg erfaring som amanuensis, førsteamanuensis og studieleder ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, lektor ved Time videregående skole, økonomisjef og daglig leder ved J.F. Marnburg ASD, økonomisjef ved Simon Fisker Aps og restauratør.