MENY

Maskinstudenter skal bygge racerbil

Et studentteam på Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi skal utforme, bygge og teste en enseters-racerbil. Målet er å delta i studentkonkurransen Formula Student.

Prosjektet startet som en del av en semesteroppgave i faget Maskinelementer. Studentteamet satser på å utvikle konseptet videre for å kunne delta i den internasjonale konkurransen Formula Student neste år. Formula Student er en studentkonkurranse arrangert av Institution of Mechanical Engineers (IMechE) i samarbeid med flere store selskaper.

Dommerne vil vurdere design, kjøreegenskaper, presentasjon av designet, kostnader og prosjektering. Teamet fra UiS består av åtte studenter og to tidligere studenter.


Praktisk læring
Konkurransen har tiltrukket seg universiteter fra hele verden. Deltakelse gir praktisk og konkurranseinnstilt læring innen nesten alle aspekter av maskinteknikkfaget. Konkurransen stimulerer til produksjon av ingeniørkunst, kreativitet, nyskapning og teamarbeid i tillegg til at studentene arbeider med økonomi og prosjektering.

I Skandinavia er det bare Norge som aldri har deltatt i konkurransen. Erfaring viser at mange store selskaper støtter prosjektet. Det er fordi hovedmålet ikke er å bygge den raskeste bilen, men utdanning av dyktige ingeniører, mener Hirpa Lemu Gelgele, koordinator og veileder for prosjektet.


Blant de første i Norge
Kanskje blir teamet det første som deltar fra Norge. Et team på NTNU har også tatt sats for å konkurrere. UiS-teamet håper at både universitetet og næringslivet i regionen kommer til å gi støtte i form av penger, materialer og deler. IMechE estimerer at det trengs minst £20 000 i direkte kostnader.


Initiert av tidligere UiS-student
Det er tidligere UiS-student Anders Are som har tatt initiativ til prosjektet. Han fikk høre om Formula Student fra Formula Student Project Leader da han var på kurs hos IMechE i London. Teamet håper at flere med kompetanse og ressurser melder seg på e-post hirpa.g.lemu@uis.no. UiS-teamet har satt følgende mål for prosjektet:

• Lære om prosessen fra utvikling til produksjon og testing
• Bruke og videreutvikle kompetanse innenfor produktutvikling, designmodellering, materialer, simulering, konstruksjon og testing
• Erfare teamarbeid og problemløsning
• Vise at studiet i maskinteknikk er både nyttig og kjekt
• Få flere og flinke søkere til UiS
• Skape tettere samarbeid med industrien i regionen
• Sette UiS på kartet
• Lage et optimalt design