MENY

Maskulinitet og misjon i Forum for historie, kultur og samfunn

Docent Yvonne Maria Werner, Lunds universitet, holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 9. mai 2007, kl. 18.00-19.30, rom O-101 Hulda Garborgs hus.

Manlighet och katolsk mission i Norden

Föredraget handlar om katolsk mission och katolska missionärer i Norden runt sekelskiftet 1900 i ett kulturmötesperspektiv. Så belyses relationen mellan nordiskt och utländskt, katolskt och protestantiskt samt hur dessa kategoriseringar knyts till det manliga respektive det kvinnliga.

En intressant faktor i sammanhanget är den starka ställning som celibatsidealet och den asketiska monastiska livsformen hade i den dåtida katolicismen, medan man i reformatorisk tradition i stället satte familj, reproduktion och hushåll i centrum. Att bilden av kristendomen som feminin i den antikyrkliga kritiken i särskilt hög grad kom att knytas till den katolska kyrkan med dess utpräglat ritualistiska gudstjänstliv ger denna fråga en särskild aktualitet.

Många av de i Norden verksamma katolska prästerna var ordensmän. Fokus riktas här främst mot tre ordnar, den italienska barnabitorden, som var verksam i Norden på 1860- och 1870-talet, den tyska grenen av jesuitorden, som från 1870-talet spelade en central roll i det nordiska missionsarbetet, och den franska grenen av dominikanorden, som etablerade sig i Norden under mellankrigstiden.

Även den från norsk utgångspunkt intressanta så kallade "Nordpolmissionen" med centrum i Alta och dess aktivistiska manlighetskonstruktioner kommer att tas upp.