MENY

Mastere på vei opp

Blant de 10 mest populære studiene ved UiS er fire femårige masterstudier. Økonomi og mediefag er også blant de øverste på listen, som i fjor. Dette går fram av søkertallene fra Samordna Opptak, som ble offentliggjort i dag.

De 5-årige masterutdanningene (MA) innen petroleumsteknologi, byutvikling og urban design, industriell økonomi, konstruksjon og materialer og to innen offshoreteknologi har alle gode primærsøkertall per studieplass. Av disse ligger MA-utdanningen innen petroleumsteknologi høyest med 5,3 primærsøkere per studieplass. MA-utdanningen innen konstruksjon og materialer er den som øker mest i primærsøkertall med 109,1 prosent fra i fjor. Også bachelorstudiet (BA) i biologisk kjemi går kraftig fram med 74,2 prosent.

- Det er gledelig at flertallet av de femårige masterne og studier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har god søkning og at studenter begynner på lange studier, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS, som også kan vise til gode tall for studier på andre fakulteter.

Øverst på listen troner BA-studiet i fjernsyns- og multimedieproduksjon med 5,6 primærsøkere pr. studieplass. På en fjerde plass, etter MA i petroleumsteknologi og årsstudiet i kunst og håndverk, følger BA-utdanningen i journalistikk med 4,8 primærsøkere.

Økonomi og administrasjon
Av studiene med flest søkere uavhengig av antall studieplasser ligger BA-utdanningen i økonomi og administrasjon på topp med 403 primærsøkere, dernest følger BA-studiene i sykepleie, samfunnsfag med personalledelse, sosialt arbeid og førskolelærerutdanningen.

UiS har i år tre færre tilbud i Samordna Opptak sammenlignet med i fjor. Totalt sett går antallet primærsøkere til studiene ved UiS ned med 376 fra 4621 til 4245, som utgjør 8,1 prosent.

- Vi har en stor andel studier som utdannner til helse-, sosial- og læreryrkene. Når disse går ned, som de gjør på landsbasis, så merkes det godt på UiS, sier Selnes.

- Vi har i flere år hatt en relativ stabil søkermasse og stabile markedsandeler. UiS måtte nok som andre før oss, få en nedgang før eller siden. Vi har ca. 70 prosenter studenter fra egen region, og det stramme arbeidsmarkedet vi har i regionen for tiden, bidrar nok til nedgangen, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS og legger til at tallene vil bli gjenstand for nærmere analyser i tiden framover.

MA-studiet i petroleumsteknologi har 106 primærsøkere; BA-studiet i samme fag går ned med 101. Også tallet for barnevern og sykepleie går ned med henholdsvis 96 og 72 primærsøkere. Likevel er alle disse studiene blant de 10 med høyest søkertall totalt sett. Det nye BA-studiet i petroleumsgeologi har 49 primærsøkere til 25 studieplasser.

Språk- og lærerstudier
For første gang tilbyr UiS et årsstudium i spansk gjennom Samordna Opptak, og dette studiet har gode søkertall med 2,4 primærsøkere pr. studieplass. Også BA-utdanningen i engelsk og nordisk går fram med henholdvis 31 og 60 prosent, som utgjør 1,2 og 1,0 primærsøkere pr. studieplass. Årsstudiene i engelsk, fransk og tysk har henholdvis 1,9, 1,3 og 0,8 primærsøkere pr. studieplass.

Søkningen til førskolelærerutdanninger går fram med 2,1 prosent og allmennlærerutdanningen 10,2 prosent tilbake i antall primærsøkere sammenlignet med 2007.
- Vi vil i ukene framover gjennomgå tallene fra lokalt opptak. Vi vil legge ut eventuelle resteplasser fra dette opptaket på internett, så det er bare for interesserte å følge med der. Eventuelle resteplasser fra Samordna opptak får vi ikke lov å offentgjøre før 21. juli – etter at søkerne til disse studiene har fått tilbud, opplyser Anne Selnes.

De ti studiene med flest søkere pr. studieplass. Antall studieplasser i parentes.

 Studium  Primærsøkere pr. studieplass
 Totalsøknader
 Fjernsyns- og multi-medieproduksjon,
BA, SV
 5,6 ( 20) 690 
Petroleumsteknologi,
5-årig MA, TN
 
5,3 ( 20)   706
Kunst og håndverk,
årsstudium, HF

4,9 ( 10)  307
Journalistutdanning,
BA, SV

4,8 ( 30)  868 
Kroppsøving/idrett,
årsstudium, HF

4,3 ( 20) 
572
Offshoreteknologi - offshoresystemer,
5-årig MA, TN
 
3,8 ( 5)   310
Økonomi og administrasjon, BA, SV  3,6 (110)   1750
 Byutvikling og urban design, 5-årig MA, TN  3,4 ( 10) 313 
 Industriell økonomi, 5-årig MA, TN 3,1 ( 20)  473 
 Data, BA, TN 2,8 ( 30)  368


SV= Det samfunnsvitenskapelige fakultet, HF= Det humanistiske fakultet, TN= Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
BA = Bachelorstudium, MA = Masterutdanning. Primærsøkertallet er studentenes førstevalg.

De 10 mest søkte studiene ved UiS rangert etter antall primærsøkere. Antall studieplasser i parentes.

Studium Primærsøkere Totalsøknader
Økonomi og administrasjon, BA, SV
403 (110) 1750
Sykepleie, BA, SV
382 (185) 1484
 Samfunnsfag med personalledelse, BA, SV
 212 (80)
856
 Sosialt arbeid, BA, SV
202 (80) 1221
Førskolelærer, BA, HF
197 (145) 882
Allmennlærer, HF
195 (135) 877
Barnevern, BA, SV
185 (100) 1336
Reiselivsledelse, BA, SV
161 (80) 1153
Journalistutdanning, BA, SV
145 (30) 868
Petroleumsteknologi, BA, TN
125 (70)  706