MENY

Mastergrad i grunnskolens matematikkfag

Gjesteforelesning om mastergrad i grunnskolens matematikkfag

I forbindelse med arbeidet med planleggingsarbeidet av nye mastergrader ved UiS, har matematikkmiljøet ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved UiS sett med spesiell interesse på et mastergradsstudium i Grunnskolens matematikkfag som finnes ved Høgskolen i Sør-Trønderlag.

Dette er et toårig profesjons masterstudium beregnet på allmennlærerstudenter. For å få et innblikk i de erfaringer HiSt har gjort med dette studiet, har vi fått professor Frode Rønning ved Avdeling for lærer- og tolkeutdanning til å komme til UiS og gi en presentasjon av studiet. Alle interesserte er velkomne.


Gjesteforelesningen er torsdag 21. september i Hagbard Line-huset, U-206, kl. 13.15-14.00.