MENY

Mastergradskurs for StatoilHydro og Ptil

20 ansatte i StatoilHydro og Petroleumstilsynet (Ptil) er for tiden i gang med gjennomføringen av et mastergradskurs på Universitetet i Stavanger i MTO (menneske, teknologi og organisasjon) og HF (Human Factors)-faget i petroleumsvirksomheten.

Det er resultatet av en samarbeidsavtale som StatoilHydro og Ptil inngikk med Universitetet i Stavanger i vår.

- I dette etter- og videreutdanningskurset får deltakerne en oversikt over problemstillinger, teorier, prinsipper og metoder knyttet til MTO-samspill og HF i komplekse arbeidssystemer i petroleumsvirksomheten, sier professor og prosjektleder Jayantha P. Liyanage, Senter for industriell teknologi og driftsledelse på UiS.

Tverrfaglig tilnærming

- Kurset skal utnytte potensialet som ligger i en tverrfaglig tilnærming til utvikling av forståelse og gjennomføring av problemløsning når det gjelder Human Factors/MTO. Det viktigste perspektivet med kurset er å bringe ulik disiplin og virksomhetskompetanse sammen for å belyse og utnytte de ulike MTO perspektivene.

- Det har vært interesse for kurset i StatoilHydro og Ptil, sier Liyanage, og i løpet av kort tid ble kurset fulltegnet, og det er til og med venteliste. For UiS er dette et godt eksempel på samarbeid mellom akademia og industrien.

Kurset er basert på samlinger og interaktiv læring og gir 10 studiepoeng.

Forelesere på kurset er: Professor Jayantha P. Liyanage, UiS, førsteamanuensis Preben Lindøe, UiS, Dr. Eirik Bjerkebæk, Ptil, Irene Dahle, Ptil, Arne Jan Ringstad, StatoilHydro, Vidar Hepsøe, StatoilHydro og Michael Hildebrandt, Institutt for energiteknikk

Stor oppmerksomhet

Bakgrunnen for samarbeidet er stor oppmerksomhet om MTO-perspektivet og Human Factors i petroleumsvirksomheten. Både myndighetene og selskapene har utviklet bedre kravgrunnlag, og omfanget av MTO/HF analyser har økt betydelig.

Det er likevel begrenset tilbud om formell utdanning på høyere nivå i Norge på dette feltet. Den økte oppmerksomheten om fagområdet Human Factors og MTO-problemstillinger i drift og prosjekter, og et sammenfallende kompetanseutviklingsbehov hos StatoilHydro og Ptil, er grunnlag for et samarbeid om utvikling av et kurstilbud på området.

Det er meningen at kurset som i øyeblikket er et pilotprosjekt skal bli permanent fra 2009.