MENY

Masterstudenter står sterkere

- Masterstudier gir bedre karrieremuligheter, sier dekan Per Arne Bjørkum på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

Det er en av grunnene til at fakultetet inviterer til orienteringsmøte om masterstudier på fakultet tirsdag 24. mars fra kl. 12.15-14.00 i rom E- 101 i Kjølv Egelands hus.

- Det gjør vi også for å bevisstgjøre bachelorstudenter på alle trinn om valgene de skal gjøre, sier prodekan for undervisning, Tore Wiig. - Det kan være forlokkende å ta jobb, men samtidig tenker kanskje ikke studentene over de karrieremuligheter de da velger bort. Karriereveien videre avhenger ofte av utdanning på mastergradsnivå.

Til møtet har også fakultetet invitert Siri Bentsen, Head of People performance development in Technology and New energy, StatoilHydro.

- Vi tror det er viktig å trekke inn utenforstående som har erfaring med å vurdere kompetansen til ansatte, sier Per Arne Bjørkum.

Bjørkum kommer selv fra StatoilHydro, og han nøler ikke med å si:

- Formell utdanning betyr mer enn vi tror i industrien, sier han.

Det har i de siste årene vært et meget godt arbeidsmarked for studenter fra fakultet. Men verden er for tiden som kjent inne i en finanskrise.

Fortsatt godt arbeidsmarked

- Arbeidsmarkedet er likevel fortsatt godt til tross for finanskrisen, sier Tore Wiig. Men det er vår erfaring at det er vanskelig for bachelorstudenter å komme tilbake for å ta videreutdanning etter noen år i arbeidslivet eller å kombinere jobb og studier. I den situasjonen vi befinner oss i nå er det viktig at studentene har en høy formell utdanning både for å få og beholde jobbene.

- Vi vil oppfordre alle bachelorstudenter til å komme på orienteringsmøtet for å få et godt grunnlag til å ta en avgjørelse om den videre karriereveien, sier Per Arne Bjørkum og Tore Wiig.

Program:

12.15 Innledning ved dekan Per Arne Bjørkum

12.30 Mastergradsutdanning styrker din kompetanse og gir økte karrieremuligheter.

Siri Bentsen, Head of People performance development in Technology and New energy, StatoilHydro

13.00 Informasjon om mastergradsutdanningene ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Her får du treffe representanter fra fagmiljøene, du får informasjon og har anledning til å stille spørsmål om følgende studieprogram:

Informasjonsteknologi/kybernetikk/signalbehandling E-262

Informasjonsteknologi/datateknikk E-262

Industriell økonomi E-101

Byutvikling og urban design E-101

Risikostyring E-101

Samfunnssikkerhet E-101

Biologisk kjemi, biokjemi, molekylær- og cellebiologi E-166

Miljøteknologi E-164

Offshoreteknologi – offshore systemer E-264

Offshoreteknologi - Industriell teknologi og driftsledelse E-264

Konstruksjoner og materialer E-264

Petroleumsteknologi A-204