MENY

Masterstudenter står sterkere

- Ta masterstudier. Oppfordringen fra StatoilHydro og ConocoPhillips var entydig under dagens orienteringsmøte om masterstudier på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Over 100 bachelorstudenter var til stede under møtet.

- I ConocoPhillips er vi primært interessert i studenter med masterbakgrunn, sier kommunikasjonsrådgiver Torunn Moe.

- I Statoils avdeling for teknologi og energi med 2000 ansatte har 60 % masterbakgrunn og 16 % ph.d.-bakgrunn, sier Siri Bentsen, Head of People performance, development and deployment i StatoilHydro.

- En masterbakgrunn er fordelaktig i et langsiktig perspektiv, og det er også et faktum at bachelor- og masterkandidater har forskjellig lønnsutvikling, sier Torunn Moe. I løpet av fem til ti år forsvinner en generasjon ledere, og vi trenger derfor tilførsel av ny kompetanse fra yngre krefter. Det er ingen tvil om at masterstudenter står sterkere og vil få større bredde når det gjelder fremtidige muligheter i tillegg til flere valg på karriereveien.

Nå er det selvsagt fristende for bachelorstudenter å gå direkte ut i arbeidslivet etter tre års studier.

- Men husk at to år ekstra hjernetrening gir grunnlag for mer erfaring og mer trening å mestre vanskelige oppgaver, sier Siri Bentsen. Å løse utfordrende problemer, se mønstre og finne nye løsninger er grunnleggende viktig for våre arbeidsoppgaver.

En håndsopprekking fra de fremmøtte studenter viste tydelig at studentene var i tvil om hva de skulle velge.

- Jeg har ikke tvilt på at jeg skal gå hele det fem-årige masterløpet i petroleumsteknologi, sier Elin Melberg. Det er gode tider i petroleumsvirksomheten, og sjansene for å få jobb etter fem år er fortsatt gode.

Bachelorstudent i petroleumsteknologi, Åge Andre Weider, har gjort et annet valg.

- Jeg har bestemt meg til å gå ut i jobb etter tre år med bachelorstudier. Det vil gi meg praktisk arbeidserfaring. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å ta masterstudier, gjerne med støtte fra arbeidsgiver.