MENY

Med spesialpedagogikken i fokus

393 delegater fra hele Norge deltar i disse dager på Lesesenterets årlige lesekonferanse. I åpningsforedraget fikk de høre Torleiv Høien fortelle om lesevansker og dysleksi i lys av nyere forskning.

Under årets konferanse blir det markert at det i høst var 20 år siden Senter for leseforsking ble opprettet. I den anledning passet det godt med åpningsforedrag av Torleiv Høien som var den som startet Senter for leseforsking ved daværende Stavanger Lærerskole i 1989.

Nyere leseforsking

Høien viste til at det skjer mye spennende innen leseforskningen internasjonalt, og det kan være vanskelig å holde seg oppdatert. Han trakk allikevel fram 3 rapporter som han mente var blant de viktigste; - National Reading Report (2000). Child Health and Human Development, U.S. Department of EducationNational, Gertsens Assisting Students Struggling with Reading. Institute of Education, U.S. Department of Education National og Slavins rapport Effective Programs for Strugling Readers: A best Evidence Synthesis.

I sin presentasjon så Høien både på de genetiske og de miljømessige årsakene til lesevansker og dysleksi,  og viste sammenhenger mellom årsaker og forskjellige symptomer. Han tok også for seg viktige innholdselementer i en effektiv spesialundervisning.  Her trakk han fram bl. a. viktigheten av tidlig diagnostisering og at undervisningen er systematisk. En-til-en undervisning er i mange tilfeller påkrevd.

Ikke minst viste Høien til at dette faktisk nytter. Det er forskning som viser gode resultater av systematisk og effektiv spesialundervisning.

Spesialpedagogikk i fokus

Tema for årets konferanse er ”Jeg forstår ikke… - om språk, lesing og skriving” og hovedfokus er satt på spesialpedagogikk. Lesesenteret holder lesekonferanse som en del av senterets oppdrag som nasjonalt senter i leseopplæring og leseforsking.  Konferansen holdes i år som i fjor i Stavanger Forum.