MENY

Meningen med sex

Seksualiteten kan virke som et overskuddsfenomen som ikke spør etter mening. Samtidig er sex tydelig til stede i samfunnet - og overlesset av betydning.

Faglig leder i Nettverk for feministisk teori og kjønnsforskning, Wencke Mühleisen, har redigert boken "Meningen med sex- Noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undersøkelser" sammen med kunstner Christel Sverre. Tittelen på denne boka kan leses helt bokstavelig: Dette er en bok om meningen med sex, om seksualitetens betydninger. Visuelle og tekstlige bidrag presenterer punktnedslag i kunst, litteratur, film, pornografi og forskning. Sammen belyser de viktige samfunnsmessige og kulturelle spørsmål knyttet til kropp, kjønn og seksualitet.

Wencke Mühleisen, gjester Feministisk forskningskafé tirsdag 14. oktober kl. 20.00 på Sting Nere (Merk sted!)

Åpent for alle interesserte.

Vel møtt på Sting Nere!