MENY

Mer miljøvennlige kjemikalier for industrien

Stipendiat Pei Cheng Chua (32) ved Universitetet i Stavanger har utviklet nye og bedre miljøvennlige kjemikalier til bruk under olje- og gassutvinning.

Mer miljøvennlige kjemikalier for industrien

Den 32 år gamle kvinnen fra Malaysia avla doktorgraden ved UiS torsdag 24. januar med avhandlingen «Studies on New Classes of Low Dosage Hydrate Inhibitors».

Lavdoserings-hydratinhibitorer (LDHI-er) er kjemiske stoffer som brukes i petroleumsindustrien for å forhindre ising i rørledningene.

Is kan tette rørene
Reaksjonen av naturgass og produsert vann under høyt trykk og kalde sjøbunnstemperaturer skaper problemer med ising. Denne type ising kalles for gasshydrat, som i verste fall kan plugge en rørledning fullstendig og hindre olje- og gassproduksjon.

Forskjellige metoder blir brukt for å forhindre ising, tilpasset situasjonen i det enkelte olje- eller gassfelt. Ofte bruker man rett og slett en form for frostvæske.

Problemet med disse kjemikaliene er at det kreves store mengder av dem. Dette skader ikke naturen, men koster penger, krever mye logistikk og utgjør en potensiell helserisiko for de ansatte offshore.

Bedre kjemisk løsning
De siste 10–15 årene har forskere imidlertid utviklet alternativer, kjent som lavdoserings-hydratinhibitorer (LDHI-er). De er væsker med kjemiske sammensetninger som enten forsinker isingen i lange perioder eller sprer hydratpartiklene for å hindre at de tetter rørledningen.

I sin forskning har Chua designet, fremstilt og trykktestet nye LDHI-er som har vist seg å gi bedre ytelse og/eller er mer miljøvennlige enn det som fins på markedet i dag.

Noen produkter er blitt patentert og testes nå videre av oljeindustrien før de kan tas i bruk offshore.

Fremragende forskning
32-åringen har tidligere studert ved Hochschule Mannheim i Tyskland. Der tok hun blant annet mastergrad i kjemiske ingeniørfag med toppkarakter.

De siste tre årene har hun jobbet i , med professor Malcolm Kelland som veileder.

Fagmiljøet beskriver Chuas forskning som fremragende. Hun har samarbeidet med fem andre forskningsgrupper i Japan, Storbritannia og USA.

Avhandlingen hennes består av 11 separate artikler, hvorav 10 allerede er akseptert for publisering i vitenskapelige tidsskrifter på høyeste nivå.