MENY

Merete Vadla Madland i seminar i naturvitenskap

Førsteamanuensis Merete Vadla Madland, Universitetet i Stavanger, er foredragsholder i seminar i naturvitenskap torsdag 13. november kl. 14.15.

Seminaret finner sted i rom C-101, Kjølv Egelands hus.

Karbonatreservoarer utgjør mer enn 50 % av verdens oljereserver, På norsk kontinentalsokkel finnes to store viktige kalkreservoarer. Ekofisk og Vallhall med ConocoPhillips og BP som operatører.

Ekofisk var det første feltet som ble satt i produksjon i 97 og forventet utvinningsgrad var opprinnelig 6-7 %. Dagens beregninger viser en utvinningsgrad på nærmere 52 %.

Grunnen til denne økningen i utvinngsgrad er forskning, ny teknologi og ikke minst vanninjeksjon. Den såkalte ”Water weakenening”-effekten eller vannsvekkelsen av kalk, er den direkte årsak til sjøvanninnsprøytingen på Ekofisk, og bakgrunnen for vårt arbeid innen kalkforskning.

Forskning ved UiS viser at kjemiske effekter påvirker den mekaniske styrken til kalk, og kjemiske aspekter bør derfor tas i betraktning ved utarbeiding/oppgraderinger av reservaormodeller for injeksjon av sjøvann i svake kalkreservoarbergarter.

Per A. Amundsen

Henning Knutsen