MENY

Merkedag for petroleumsutdanningen på UiS

- Dette er en merkedag for petroleumsutdanningen på Universitetet i Stavanger. Det nye bachelorstudiet i petroleumsgeologi og det nye geolaboratoriet som i dag åpnes betyr at petroleumsutdanningen på UiS er styrket på et vitalt område. Det sa rektor Aslaug Mikkelsen under åpningen på Universitetet i Stavanger i dag.

- Dette er en utdanning som har vært etterlengtet, og den ville ikke vært på plass i dag uten et meget godt samarbeid med våre samarbeidspartnere. Det gjelder i første rekke StatoilHydro og ConocoPhillips gjennom Corec (Centre for Oil Recovery), sa rektor Aslaug Mikkelsen.

StatoilHydro har bidratt med en tre-årig tildeling med en totalramme på 7,5 millioner kroner. I disse midlene inngår en professor I-stilling og 3 professor II-stillinger, 1 post doc og geolaben.

- StatoilHydro har nå i åtte år hatt en samarbeidsavtale med Universitetet i Stavanger om ulike tiltak for å stimulere forskning og utdanning, sier spesialrådgiver i StatoilHydro, Leif Lømo, som er leder for StatoilHydros Akademiaprogram.

Stor betydning

- Etableringen av et bachelor- og en masterspesialisering i petroleumsgeologi og geolaben på Universitetet i Stavanger er svært viktig på grunn av den virksomheten StatoilHydro har i Stavanger. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å sikre rekrutteringen til både StatoilHydro og oljevirksomheten generelt, sier Leif Lømo.

ConocoPhillips har gjennom Corec (Centre for Oil Recovery) bidratt med 1 professorstilling og en professor II stilling og tildelingen er på 1 million kroner i de tre første årene.

Petroleumsutdanningen på UiS står allerede sterkt både nasjonalt og internasjonalt. Det er de gode søkertallene i petroleumsfagene i de siste årene er et klart uttrykk for.

Populært

Til det nye petroleumsgeologistudiet var det totalt 406 søkere til 20 plasser. Det sier mye om at om interessen for dette fagområdet.

I det nye geologistudiet inngår feltekskursjoner og bruk av moderne datateknologi, og det er lagt opp til flere praktiske oppgaver. Undervisningen vil i stor grad være på engelsk. I tillegg blir petroleumsgeologi en av fem spesialiseringer på det internasjonale masterstudiet i Petroleum Engineering.

Viktig tilvekst

- Det nye studiet i petroleumsgeologi vil bety en viktig tilvekst til det samlede studietilbudet i petroleumsfag på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og det er i realiteten nødvendig med et slikt studium for å være på høyden internasjonalt innen petroleumsteknologi, sier instituttleder professor Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

- Petroleumsgeologi gir et godt utgangspunkt for en internasjonal karriere i petroleumsindustrien samtidig som det er et springbrett for en videre forskerkarriere opp til doktorgradsnivå, sier Svein M. Skjæveland.
Unik studieplattform

I den nye Geolaben skal studentene tolke seismiske signaler og lage geologiske kart som viser hvordan reservoarene ser ut i jordskorpen. Laben vil ikke bare gi studentene en unik studieplattform, men vil også være utgangspunkt for kurstilbud til petroleumsselskaper og eksterne samarbeidspartnere.
Førsteamanuensis Alejandro Escalona, som har en doktorgrad fra University of Texas at Austin, er faglig ansvarlig på studiet.