MENY

Milepæl i Stavangerprosjektet

De yngste barna i Stavangerprosjektet avslutter nå andre klasse. Prosjektet har fulgt tre årskull barn fra de var 2 1/2 til de er 7 1/2, og har nå data på 3 ulike tidspunkt i barnehage- og skolealder, noe som gjør det mulig å undersøke tidlige faktorers betydning for utvikling i lesing, skriving og regning.

 – Dette er en viktig milepæl. Med disse resultatene har vi et unikt grunnlag til å se sammenhenger i barns utvikling fra de er 2,5 år til de går i andre klasse, sier  prosjektkoordinator Bjørg Danielsen Jølbo ved Lesesenteret.

 Les mer om Stavangerprosjektet - det lærende barnet. 

 Unik studie
 Stavangerprosjektet – det lærende barnet er en tverrfaglig studie som ser på barns   utvikling fra de er 2 1/2 til de er 10 år gamle. Én av milepælene er å se på ferdigheter i  lesing, skriving og regning når de går i andre klasse. Barna som deltar i prosjektet er  født mellom 2005 og 2007.

Les også: Kan mer om former enn om tall

– En studie som går over så lang tid, er sjelden i norsk sammenheng. Resultatene vi henter inn, vil forhåpentligvis gi oss mer kunnskap om hvilke faktorer som spiller en rolle for barns utvikling. Med mer kunnskap har barnehager og skoler et bedre grunnlag for tidlig innsats, slik at alle barn får et best mulig utgangspunkt for læring og utvikling, sier Danielsen Jølbo

Les også: Jenter har bedre motorikk enn gutter

Neste milepæl kommer om tre år. Alle barna som deltar i studien skal kartlegges igjen på femte trinn, og i 2018 vil all data være innsamlet.  

– Vi retter en stor takk til alle skolene som har bidratt med kartlegging og informasjon de siste tre årene, sier Jølbo.  

Langsiktig
Stavangerprosjektet – det lærende barnet startet i 2007, og er en tverrfaglig studie av 1348 barn født i 2005, 2006 og 2007. Prosjektet følger barnas utvikling fra 2 1/2 års alder til de fyller 10 år. I barnehagen ble barnas ferdigheter på områdene språk, matematikk, sosial kompetanse og motorikk observert av personalet da barna var 2 1/2 og 4 1/2 år. Ferdigheter i lesing, skriving og regning har blitt kartlagt i andre klasse, og en ny kartlegging vil bli foretatt når barna går i femte klasse.  

Målet med Stavangerprosjektet… er å lære mer om barns utvikling innen språk, matematikk, motorikk og sosial kompetanse i barnehagealder, og lesing, skriving og regning i skolealder. Prosjektet søker også å identifisere tidlige utviklingsfaktorer som fremmer eller hemmer tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning; å utvikle kunnskap som kan bidra til tidlig identifisering og stimulering; samt å bidra til kompetanseheving hos personell i barnehage, skole, ppt og fysio- og ergoterapitjenesten.

Les også: Doktorgradsprosjekter i Stavangerprosjektet

Tekst: Elisabeth Rongved