MENY

Miljøhistorie – presentasjon av et forskningsfelt

Postdoktor Eva Jakobsson ved UiS holder foredrag i Forum for historie, kultur og samfunn onsdag 5. november kl. 18.00.

Miljøhistorie blir ofte oppfattet som miljøproblemenes historie. UiS-forsker Eva Jakobsson vil vise at miljøhistorie favner videre enn til å studere de problemene som naturen blir påført av menneskene, selv om miljøhistorie som internasjonal forskningsdisiplin ganske riktig har sine røtter i miljøbevegelsen i USA i 1970-årene.

Miljøhistorikerne verden over er derimot opptatt av alle typer relasjoner og interaksjoner mellom mennesket og naturen i et langt tidsperspektiv, og det er riktig at miljøhistorie er blitt en voksende forskningsdisiplin i vår tid som følge av den økte bevisstheten om at vår moderne livsform har betydning for naturen.

Møtet finner sted på Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) i kafeen.