MENY

Min sommerjobb

Sykepleierstudent Silje Reitan jobber først på kirurgisk avdeling ved SUS i sommer. Deretter skal hun lære å bli Faddersjef.

  • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Studenter/siljereitan_sykepleier_sommerjobb.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Sykepleierstudent Silje Reitan jobber på SUS hver tredje helg og en måned på sommertid. For det mottar hun en bonus på 2000 kr i måneden.
  • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Studenter/silje sykepleie_vaktrom.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
    Dagen starter med vaktskifte-rapport. Deretter blir det travelt og det gjelder å følge med i svingene, forteller Silje.
  • /01. Store bilder for nye www.uis.no - min. 1400 piksler/Studentliv/fadderstyret 2016.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
    Silje går i Faddersjef-lære fram til oktober. – Jeg ville bli Faddersjef fordi jeg så hvor stor betydning Fadderfestivalen fikk for studentlivet mitt. Jeg kjente ingen da jeg kom ned hit, og fadderuken bidro til trivsel fra dag 1! (Bildet viser Fadderstyret 2016 og er hentet fra www.fadder-uis.no).

Hei Silje, hva gjør du i sommer?

Som sykepleierstudent jobber jeg på 5G på kirurgisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Avdelingen har pasienter innenfor ortopedi, gastro, traume og endokrin. Vi har med andre ord veldig mange forskjellige behandlinger på avdelingen, og vi har både pre- og postoperativt. Det vil si at vi undersøker før vi vet diagnose og behandler etter stilt diagnose.

Hvordan fikk du sommerjobben?

Jeg søkte på en helgestilling ved SUS da jeg kom til Stavanger i fjor sommer. Den fikk jeg, og jeg jobber her hver tredje helg. I stillingen ligger det også et fire ukers sommerengasjement.

I tillegg betaler SUS 2000 kr ekstra hver måned i bonus altså 24 000 ekstra i året, "bare" fordi jeg er sykepleierstudent! Dette er en stipendordning som sykehuset tilbyr sykepleiestudenter som jobber for dem. Bonusen gjør at jeg kun behøver å arbeide hver tredje helg. Dette gjør SUS og Stavanger kommune fordi de vet at de vil trenge mange sykepleiere i årene som kommer, og vil tiltrekke sykepleiere. Stavanger er en av få byer som tilbyr denne stipendordningen.

Hvordan er arbeidsdagen din?

I sommer jobber jeg i en 100 prosent stilling med 7,5 timers arbeidsdag. Jeg jobber to helger i løpet av denne perioden og får da tilsvarende fri i den påfølgende uken.

En typisk arbeidsdag starter med vaktskifte-rapport. Da får vi status fra det avgående skiftet og blir oppdatert på hva vi skal gjøre i løpet av dagen. Etter dette er det som regel registrering av målinger, stell, frokost og legevisitt. Det er mye praktisk som skjer veldig fort, så det gjelder å følge godt med. Hvem faster? Hvem skal til operasjon? Hvilke vurderinger skal det gjøres videre? På samme tid skal vi bli kjent med pasientene.

Hva liker du best med sommerjobben din?

Det beste med sommerjobben min er at jeg får lov til å bli kjent med nye mennesker hver dag. Uavhengig av hvor lenge pasientene ligger inne, rekker jeg å bli godt kjent med dem. Jeg setter mye mer pris på små ting i hverdagen og ser livet i et annet perspektiv. Ved endt arbeidsdag er det viktig for meg å vite at jeg har brukt de små øyeblikkene med pasientene godt. Det å se at å gi så lite av seg selv, gir en så stor glede til andre, er uvurderlig.

Får du nytte av studieprogrammet ditt i jobben?

Jeg har aldri hatt et så lærerikt år som dette. Å ha en deltidsjobb på SUS utenom praksisperiodene har gjort meg mye bedre stilt til eksamen. Erfaringene gir meg en stor fordel som student. Og jeg bruker selvsagt alt jeg lærer på studiet i jobben.

Blir det litt ferie på deg i sommer, da?

Jeg skal hjem til Brønnøysund i kun ti dager i sommer. Deretter skal jeg på fire dagers opplæring i Norsk studentorganisasjon (NSO), hvor jeg er valgt inn i den faglige komiteen for helse- og sosialfag.

Så begynner vi for fullt med 8. august. Jeg er nyvalgt som Faddersjef for perioden 2017-2018, og er i år med i fadderstyret som sponsoransvarlig. Jeg ville bli Faddersjef fordi jeg så hvor stor betydning Fadderfestivalen fikk for studentlivet mitt. Jeg kjente ingen da jeg kom ned hit, og fadderuken bidro til trivsel fra dag 1! Jeg ønsker å bidra til at alle studenter ved UiS får en like god start som meg, først og fremst i år – men selvfølgelig også til neste år!

 

Tekst/foto: siri.j.pedersen@uis.no